Konkurs ofert – Organizacja Mistrzostw Okręgu Śląskiego

0

OTWARTE MISTRZOSTWA OKRĘGU ŚLĄSKIEGO I OTWARTY PUCHAR OKRĘGU ŚLĄSKIEGO w roku 2022

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT ogłasza konkurs na organizację Otwartych Mistrzostw i Otwartego Pucharu Okręgu Śląskiego PTT w roku 2022.

Termin zgłaszania ofert upływa z dn. 15.12.2021r.

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres Prezesa Okręgu Śląskiego p. Aleksandry Krawczyk mistral.taniec@wp.pl

Sugerowany termin turnieju: 1-2.10.2022r.

Oferta organizacji turnieju o Mistrzostwo i Puchar Okręgu Śląskiego powinna zawierać następujące dane:

• Organizator turnieju

• Miejsce rozgrywania turnieju

• Wielkość parkietu

• Zaplecze techniczne (ilość, wielkość szatni dla zawodników, toalety)

• Wysokość opłaty startowej dla uczestników

• Wysokość opłaty dla publiczności

• Wysokość wynagrodzenia dla Komisji Sędziowskiej

• Planowane nagrody

• Dodatkowe informacje mające wpływ na ocenę przedstawionej oferty

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT:

• Określa minimalną wysokość wynagrodzenia sędziowskiego – 600 zł za dzień

• oraz zwrot kosztów podróży wg stawki 0,50 zł za 1 km

• Dofinansowuje turniej w kwocie 5000 zł (2500 zł/dzień)

• Zapewnia nagrody finansowe dla par finałowych w kat. Dorośli w obu stylach tanecznych

• Ustala skład Komisji Sędziowskiej i Komisji Skrutacyjnej

• Wyznacza opiekuna Mistrzostw i Pucharu Okręgu Śląskiego, który z ramienia Okręgu Śląskiego PTT będzie sprawował opiekę nad organizacją turnieju, nadzorował przygotowania do turnieju i czuwał nad prawidłowym jego przebiegiem

Udostępnij post swoim znajomym!

Related Posts