Kategoria: Zebranie zarządu

Nadzwyczajne Walne Zebranie OŚ

0 Comment

Nadzwyczajne Walne Zebranie Okręgu Śląskiego PTT odbędzie się 21.06.2022r. w formule on-line na platformie ZOOM, I-szy termin godz. 22:00, II-gi termin 22:30. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  Okręgu Śląskiego PTT 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 3. Wybór Komisji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 4. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 5. Przyjęcie porządku…