Archiwum Uchwał Zarządu Okręgu Śląskiego

UCHWAŁY  ZARZĄDU OKRĘGU  ŚLĄSKIEGO  2021 r.

UCHWAŁA nr  1 /2021 (e-mailowa) z dn. 03.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim firmę: Sebastian Ciosiński Chorzów

UCHWAŁA nr 2/2021 (e-mailowa) z dn. 03.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim firmę: K&S Fit&Dance Bytom, reprezentowaną przez Kingę Harazim

 

 UCHWAŁA nr 3/2021 (e-mailowa) z dn. 13.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 1)

UCHWAŁA nr 4/2021 (e-mailowa) z dn. 15.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim Fundację Wspierania Kultury Siódma Prowincja z siedzibą w Zabrzu. Nowy Członek Wpierający reprezentowany będzie przez Artura Całkę.

UCHWAŁA nr 5/2021 (e-mailowa) z dn. 15.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.  (Załącznik 2)

UCHWAŁA nr 6/2021 (e-mailowa) z dn. 20.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim Klub Tańca Towarzyskiego „MIX” z Rybnika, reprezentowany przez Artura Szymanowskiego.

UCHWAŁA nr 7/2021 (e-mailowa) z dn. 28.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 3)

UCHWAŁA nr 8/2021  z dn. 28.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zwolnić organizatorów turniejów PREMIUM, które odbędą się do 30czerwca 2021r. z opłaty za przyznanie praw do organizacji turnieju PREMIUM

UCHWAŁA nr 9/2021 z dn. 28.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  postanawia dofinansować kwotą 2000 zł organizację każdego turnieju PREMIUM rozgrywanego w terminie do 30 czerwca 2021r. w Okręgu Śląskim

UCHWAŁA nr 10/2021 z dn. 28.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  postanawia dofinansować kwotą 4000 zł organizację turniejów z cyklu Grand Prix Polski PTT rozgrywanych w roku 2021 w Okręgu Śląskim

UCHWAŁA nr 11/2021  z dn. 28.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  ustala ryczałt w wysokości 250 zł za jeden dzień pracy

w Komisji Sędziowskiej lub Komisji Skrutacyjnej na turnieju o „Puchar Wieczystego 2020” dla sędziów i skrutinerów będących członkami Okręgu Śląskiego PTT

UCHWAŁA nr 12/2021 (e-mailowa) z dn. 01.02.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim firmę SPORTAN Joanny Matuszewskiej z siedzibą w Gliwicach

UCHWAŁA nr 13/2021 (e-mailowa) z dn. 10.02.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 4)

UCHWAŁA nr 14/2021 (e-mailowa) z dn. 11.02.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„OTTT DANCE FESTIVAL RYDUŁTOWY 2021”  organizowanego przez Szkołę Tańca RONDO Rybnik w dn. 6-7.11.2021r.

Miejsce turnieju: Hala ROSIR w Rydułtowach

UCHWAŁA nr 15/2021 (e-mailowa) z dn. 17.02.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 5)

UCHWAŁA nr 16/2021 (e-mailowa) z dn. 17.02.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego zatwierdza preliminarz budżetu na rok 2021.

UCHWAŁA nr 17/2021 (e-mailowa) z dn. 20.02.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim firmę  MADLEN USŁUGI KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI, w której  imieniu z praw

członkowskich korzystać będzie: Studio Tańca Towarzyskiego TZR w Rybniku.

.

UCHWAŁA nr 18/2021 (e-mailowa) z dn. 28.02.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.  (Załącznik 6)

UCHWAŁA nr 19/2021 (e-mailowa) z dn. 11.03.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 7)

UCHWAŁA nr 20/2021 (e-mailowa) z dn. 12.03.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„Mysłowicki Festiwal Tańca pod patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice”  organizowanego przez Szkołę Tańca WIR Mysłowice w dn. 10.04.2021r.

Miejsce turnieju: Hala MOSiR w Mysłowicach

 UCHWAŁA nr 21/2021 (e-mailowa) z dn. 24.03.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 8)

UCHWAŁA nr 22/2021 (e-mailowa) z dn. 24.03.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim Studio Tańca Henryka Kosubek z siedzibą w Katowicach

UCHWAŁA nr  23 /2021 (e-mailowa) z dn. 06.04.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na zmianę nazwy członka wspierającego z: Sebastian Ciosiński Chorzów na LA CLAVE  Katowice

UCHWAŁA nr 24/2021 (e-mailowa) z dn. 06.04.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT  zawodników wg załączonej listy.  (Załącznik 9)

UCHWAŁA nr 25/2021 (e-mailowa) z dn. 12.04.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  postanawia dofinansować parom klas A i S oraz członkom Kadry Polski PTT szkolenie z Roberto Villa z Włoch, organizowane w dniu 01.05.2021r., kwotą 100 zł  na osobę

UCHWAŁA nr 26/2021 (e-mailowa) z dn. 23.04.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 10)

UCHWAŁA nr 27/2021 (e-mailowa) z dn. 04.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować szkolenie z Roberto Villa organizowane przez Szkołę Tańca DANCELOOK w Gliwicach w dniu 01.05.2021 r. kwotą w wysokości 2400 zł. 

UCHWAŁA nr 28/2021 (e-mailowa) z dn. 05.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 11)

UCHWAŁA nr 29/2021 (e-mailowa) z dn. 06.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować szkolenie z Roberto Villa organizowane przez Szkołę Tańca DANCELOOK w Gliwicach w dniu 1.05.2021 r. łączną kwotą w wysokości 2300 z. (zgodnie z uchwałą nr 25/2021 – załącznik 12 – lista par)

UCHWAŁA nr 30/2021 (e-mailowa) z dn. 17.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 13)

UCHWAŁA nr 31/2021 z dn. 19.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego przyznaje organizację turnieju o Mistrzostwo Okręgu Śląskiego

 i Puchar Okręgu Śląskiego na rok 2021 Szkole Tańca WIR Mysłowice

UCHWAŁA nr 32/2021 z dn. 19.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyznacza na opiekuna Mistrzostw Okręgu Śląskiego oraz Pucharu Okręgu Śląskiego w roku 2021 Adama Szendzielorza

UCHWAŁA nr 33/2021 z dn. 19.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy  Okręgu Śląskiego PTT   na dzień 16.06.21r.

UCHWAŁA nr 34/2021 (e-mailowa) z dn. 20.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„XLVI OTTT FLAMENCO 2021”  organizowanego przez Sportowy Klub Taneczny FLAMENCO Siemianowice Śl. w dn. 26.09.2021r.

Miejsce turnieju: Kompleks Sportowy „Michał” Siemianowice Śl.

UCHWAŁA nr 35/2021 (e-mailowa) z dn. 20.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„XLVII OTTT FLAMENCO 2021” organizowanego przez Sportowy Klub Taneczny FLAMENCO Siemianowice Śl. w dn. 19.12.2021r.

Miejsce turnieju: Kompleks Sportowy „Michał” Siemianowice Śl.

 

UCHWAŁA nr 36/2021 (e-mailowa) z dn. 24.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT wg załączonej listy. (Załącznik 16)

UCHWAŁA nr 37/2021 z dn. 25.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować parom klas A i S oraz członkom Kadry Polski PTT szkolenie z zakresu tańców latynoamerykańskich z Dmitrijem Timokhinem, organizowane w dniu 31.05.2021r. przez Szkołę Tańca SUKCES z Jaworzna, kwotą 100 zł na osobę

UCHWAŁA nr 38/2021 (e-mailowa) z dn. 31.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy. (Załącznik 17)

UCHWAŁA nr 39/2021 (e-mailowa) z dn. 08.06.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy. (Załącznik 18)

UCHWAŁA nr 40/ 2021 z dn. 10.06.21r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia skreślić z listy członków zwyczajnych PTT w Okręgu Śląskim osoby, które nie uiściły opłaty składki członkowskiej za rok 2021.

UCHWAŁA nr 41/ 2021 z dn. 10.06.21r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2020 sporządzone przez biuro księgowe TAX-PARTNERS

UCHWAŁA nr 42/2021 (e-mailowa) z dnia 17.06.21r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza zapłatę za fakturę 0497/2021/H, w kwocie 1730,50 zł. Faktura obejmuje opłatę za wynajem sali i catering Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, który odbył się w dniu 16.06.2021r.

UCHWAŁA nr 43/2021 z dn. 26.06.2021 r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza protokół z zebrania Zarządu Okręgu Śląskiego PTT z dnia 10.06.2021r.

UCHWAŁA nr 44/2021 z dn. 26.06.2021 r.

Zarząd Okręgu Śląskiego postanawia dofinansować organizację turniejów w okresie od września do grudnia 2021 Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych 12000 zł, PUCHAR KLAS 5000 zł, Grand Prix Polski 5000 zł, turniej ogólnopolski 2500 zł

UCHWAŁA nr 45/2021 z dn. 26.06.2021 r.

Zarząd Okręgu Śląskiego postanawia o dofinansowanie sędziego głównego z okręgu śląskiego kwotą w wysokości 1400 za udział w pracach komisji na MŚ i Pucharze 2021

UCHWAŁA nr 46/2021 (e-mailowa) z dn. 09.07.2021 r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia wypłacić kwotę 1291,50 zł dla TAX PARTNERS S.C. BIURO RACHUNKOWE FILIP SUDER SABINA SUDER zgodnie z fakturą nr  FA 0384/21 za usługę księgową i sporządzenie sprawozdania finansowego z działalności okręgu

za rok 2020.

UCHWAŁA nr 47/2021 (e-mailowa) z dn. 04.08.2021 r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji OTTT RYTM w Dąbrowie Górniczej w terminie 24.10.2021 klubom RYTM Żory, IMPULS

Chorzów i MARENGO Dąbrowa Górnicza.

UCHWAŁA nr 48/2021 z dn. 10.08.2021 r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza protokół z zebrania Zarządu Okręgu Śląskiego PTT z dnia 26.06.2021r.

UCHWAŁA nr 49/2021 z dn. 10.08.2021 r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza protokół z zebrania Zarządu Okręgu Śląskiego PTT z dnia 04.08.2021r.

UCHWAŁA nr 50/2021 z dn. 10.08.2021 r.

Zarząd okręgu śląskiego postanawia zakupić ściankę reklamową do 1500 zł

Wszyscy ZA

UCHWAŁA nr 51/2021 (e-mailowa) z dn. 16.08.2021 r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia z dniem 1.09.2021r. wprowadzić przepisy współzawodnictwa turniejowego Okręgu Śląskiego PTT w grupach rekreacyjnych w klasach brąz, srebro, złoto. 

UCHWAŁA nr 52/2021 (e-mailowa) z dn. 16.08.2021 r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia ogłosić nabór chętnych na szkolenie umożliwiające uzyskanie statusu Sędziego Okręgowego w kategorii rekreacja: brąz, srebro, złoto. 


UCHWAŁA nr 53/2021 (e-mailowa) z dn. 16.08.2021 r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia powołać kardę Okręgu Śląskiego zgodnie z załącznikiem.

UCHWAŁA nr 54/2021 (e-mailowa) z dn. 27.08.2021 r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT wg załączonej listy z klubów Nowy Styl Bielsko Biała oraz Mistrzowska Akademia Taneczna Zabrze

 

Uchwała nr 55 z dnia 27.08.2021r. (e-mailowa)

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT akceptuje regulamin Otwartych Mistrzostw Ziemi Tarnogórskiej w sportowym tańcu towarzyskim MISTRAL 2021. 

ZA: AK, DL, JS, DED

Uchwała nr 56 z dnia 28.08.2021r. (e-mailowa)

Zarząd Okręgu Śląskiego przyjmuje Regulamin Mistrzostw Okręgu i Otwartego Pucharu Okręgu Śląskiego. 

ZA: AK, AD, DL

UCHWAŁA nr 57/2021 z dn. 10.08.2021 r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza protokół z zebrania Zarządu Okręgu Śląskiego PTT z dnia 10.08.2021r.

ZA – 7 osób, WSTRZYMAŁO SIĘ –  0 osób, PRZECIW – 0 osób

UCHWAŁA nr 58/2021 z dn. 06.09.2021 r. (e-mailowa)

Zarząd Okręgu Śląskiego zatwierdza regulamin turnieju XLVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Flamenco 2021”

UCHWAŁA nr 59/2021 z dn. 08.09.2021 r. (e-mailowa)

uchwały nr 59/2021 z dnia 08.09.2021 

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca w poczet członków zwyczajnych PTT wg. listy z klubu WIR Mysłowice 1. Patryk Czechowski 2. Amelia Czechowska

UCHWAŁA nr 60/2021 z dn. 17.09.2021 r. (e-mailowa)

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca w poczet członków zwyczajnych PTT tancerki: Julia Skibińska Kiepura Sosnowiec i Julia Borowska – RYTM Żory oraz przyjmuje nowych członków zwyczajnych Hanna Górecko – Mistrzowska Akademia Taneczna Zabrze, Wojciech Białas – Akcent Będzin, Małgorzata Rudy – Kiepura Sosnowiec, Emilia Piechowicz – Kiepura Sosnowiec

UCHWAŁA nr 61/2021 z dn. 19.09.2021r. (telefoniczna)

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zwiększyć ilość konkurencji w bloku tanecznym podczas Mistrzostw Okręgu Śląskiego PTT w dniu 19.09.2021w Bieruniu. Decyzja ta związana jest z faktem, iż na Mistrzostwa zgłosiła się mała ilość par i konieczne jest dodanie kategorii towarzyszących.

ZA – 5

UCHWAŁA nr 62/2021 z dn. 21.09.2021r. e-mailowa)

Zarząd Okręgu Śląskiego zatwierdza wypłatę wynagrodzenia dla

szkoleniowca Dominiki Leszczyńskiej, prowadzącej szkolenie dla Sędziów

Okręgowych w kwocie 2050zł (1500zł opłata za szkolenie i 550zł

dojazd).

UCHWAŁA nr 63/2021 z dn. 23.09.2021r. e-mailowa)

Zarząd Okręgu Śląskiego akceptuje regulaminy turniejów XI OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Będzina oraz III OTTT o Puchar Starosty Będzińskiego, termin 16-17.10.2021.

UCHWAŁA nr 64/2021 z dn. 23.09.2021r. e-mailowa)

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet nowych członków zwyczajnych PTT Dominik Dąbrowski – AKCENT Będzin, Natalia Zobek – WDS Katowice

UCHWAŁA nr 65/2021 z dn. 24.09.2021r. e-mailowa)

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  zatwierdza wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna Mistrzostwa i Pucharu Okręgu Śląskiego w Bieruniu Adama Szendzielorz w kwocie 1000 zł.

UCHWAŁA nr 66/2021 z dn. 03.10.2021r. e-mailowa)

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet nowych członków zwyczajnych PTT Według listy:

FORUM Zabrze: Kinga Bogajewska, Sonia Kiecko, Judyta Struzik, Olivia Pieniążek, Magdalena Krółikowska, Paulina Tomczak, Martyna Maiwald, Michalina Siewier, Rafał Dobosz, Wiktoria Włodarczyk, Piotr Piguła, Alan Pietras, Oliwia Badura, Przemysław Zwolski

 CENTRUM KULTURY Poczesna: Barbara Górecka – przywrócenie członkostwa

UCHWAŁA nr 67/2021 z dn. 05.10.2021r. e-mailowa)

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin     OTTT Dance Festival RYDUŁTOWY 2021 (regulamin w załączeniu).

UCHWAŁA nr 68/2021 z dn. 06.10.2021r. e-mailowa)

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet nowych członków zwyczajnych PTT Według listy: FORUM Zabrze: Marta Rachubińska, Nadia Matuszczyk, Karolina Syrek , Oliwia Zawadzka, ST Dobrowolscy Częstochowa: Flacha Julia, Flacha Nikola, Walaszczyk Dawid, Skorupa Patrycja

UCHWAŁA nr 69/2021 z dn. 07.10.2021r. e-mailowa)

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin OTTT Dance Festival RYDUŁTOWY 2021. (regulamin z poprawkami)

UCHWAŁA nr 70/2021 z dn. 08.10.2021r. e-mailowa)

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet nowych członków zwyczajnych PTT Według listy:  AKCENT Będzin: Jacek Januszkiewicz do 7 Brąz, Marcela Fidyk do 7 Brąz, Michał Oleś do 7 Brąz , Zofia Mendakiewicz do 7 Brąz , Maria Cieślińska do 7 Brąz, Wiktoria Dębowska 8-9 Brąz, Oliwia Dębowska do 7 Brąz, Iga Mysłowska do 7 Brąz, Zuzanna Wicik 8-9 Brąz. RYTM Żory: Axel Kvaran,

 

UCHWAŁA nr 71/2021 z dn. 11.10.2021r. e-mailowa)

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin OTTT Rytm 2021.

UCHWAŁA nr 72/2021 z dn. 11.10.2021r. e-mailowa)

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji klubowi Wir

z Mysłowic turnieju Mysłowicki festiwal tańca w terminie 6.03.2022r.

UCHWAŁA 73/2021 z dn. 14.10.2021

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza protokół z zebrania Zarządu Okręgu Śląskiego PTT z dnia 02.09.2021r. ZA – 6, WSTRZYMAŁO SIĘ –  0 osób, PRZECIW – 0 osób

UCHWAŁA 74/2021 z dn. 14.10.2021r. e-mailowa

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet nowych członków zwyczajnych PTT Według listy z pliku: 211014załacznik_nowi_czlonkowie.pdf 

UCHWAŁA 75/2021 z dn. 14.10.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji klubowi Akcent Będzin, turniejów ogólnopolskich w terminach 22.05.22, 16.10.22, 13.11.22

UCHWAŁA 76/2021  z dn. 20.10.2021r. e-mailowa

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji turnieju

klubowi Wir z Mysłowic w terminie 2.04.2022r.

UCHWAŁA 77/2021 z dn. 20.10.2021r. e-mailowa

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet nowych członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członków zwyczajnych PTT: DANCELOOK Gliwice: Ewa Pawlikowska – Walczak, Maria Urbańczyk, Artur Bałys, KTT REWIA Racibórz:, Hanna Stachera, Michał Szustak, Grzegorz Fiołka, CARMEN Katowice: Amelia Białas, Piotr Gajda, RYTM Żory: Stanisław Lenarczyk – przywrócenie członkostwa, Julianna Didyk – przywrócenie członkostwa

UCHWAŁA 78/2021 z dn. 07.11.2021r. e-mailowa

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ (regulamin w załączeniu)

 

UCHWAŁA 79/2021 z dn. 09.11.2021r. e-mailowa

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet nowych członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członków zwyczajnych PTT: RONDO Rybnik:1. Natalia Pisarczyk, 2.Oliwia Żok, MIX Rybnik:1. Paulina Prudel – przywrócenie członkostwa, FORUM Zabrze:1. Julia Bednarska, 2. Elżbieta Socha, DANCELOOK Gliwice:1. Barbara Truchanowska, 2. Maciej Wolski

UCHWAŁA 80/2021 z dn. 11.11.2021r. e-mailowa

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznanie praw do organizacji turnieju (wniosek w załączeniu) oraz zatwierdza regulamin Turnieju Tańca Towarzyskiego MAŁE MIKOŁAJKI 2021 (regulamin w załączeniu).

UCHWAŁA 81/2021 z dn. 26.11.2021r. e-mailowa

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „Flamenco”. (Regulamin w załączeniu).

UCHWAŁA 82/2021 z dn. 16.12.2021r. e-mailowa

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo Szkole Tańca MISTRAL do organizacji turniejów  (w załączeniu wnioski):

– TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO „MAŁA WIOSNA” – 12.03.2022

– OTWARTE MISTRZOSTWA ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ – 9.04.2022

– TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO „TANECZNY DZIEŃ DZIECKA” – 29.05.2022

– TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO „MAŁA JESIEŃ’ – 8.10.2022

– TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO „MAŁE MIKOŁAJKI” – 4.12.2022

UCHWAŁA 83/2021 z dn. 21.12.2021

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza protokół z zebrania Zarządu Okręgu Śląskiego PTT z dnia 14.10.2021r.

UCHWAŁA 84/2021 z dn. 21.12.2021

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza ryczałt za sędziowania Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar prof. Mariana Wieczystego w kwocie 250 zł za dzień dla sędziego i skrutinera Okręgu Śląskiego

UCHWAŁA 85/2021 z dn. 21.12.2021

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji Otwartych MŚ
i OŚ PTT szkole tańca Marengo  Dąbrowa Górnicza, Impuls Chorzów i Rytm Żory na organizatora MŚ 2022

UCHWAŁA 86/2021 z dn. 21.12.2021

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza wybór Adriana Dobrowolskiego na opiekuna Otwartych Mistrzostw Śląska oraz Pucharu Śląskiego w 2022r.

 

UCHWAŁY  ZARZĄDU OKRĘGU  ŚLĄSKIEGO  2020 r.

UCHWAŁA nr 1/2020 (e-mailowa) z dn. 09.01.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy. (Załącznik 1)

UCHWAŁA nr 2/2020 (e-mailowa) z dn. 17.01.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„OTTT SWING 2020 o puchar Wójta Gminy Węgierska Górka”  organizowanego przez Szkołę Tańca SWING ŻYWIEC w dn. 22.03.2020r.

Miejsce turnieju: Hala widowiskowo – sportowa w Węgierskiej Górce

UCHWAŁA nr 3/2020 (e-mailowa) z dn. 20.01.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT zawodników wg załączonej listy. (Załącznik 2)

 

UCHWAŁA nr  4 /2020 (e-mailowa) z dn. 20.01.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie, w którego imieniu z praw członkowskich korzystać będzie KTT QUICK STEP Miedźno.

 

UCHWAŁA nr 5/2020 (e-mailowa) z dn. 21.01.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„XLVI OTTT FLAMENCO 2020”  organizowanego przez Sportowy Klub Taneczny „FLAMENCO” Siemianowice Śląskie w dn. 14.06.2020r.

Miejsce turnieju: Hala sportowa, w Mikołowie

 

UCHWAŁA nr 6/2020 (e-mailowa) z dn. 21.01.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„XLVII OTTT FLAMENCO 2020”  organizowanego przez Sportowy Klub Taneczny „FLAMENCO” Siemianowice Śląskie w dn. 26.09.2020r.

Miejsce turnieju: Hala sportowa MOSIR w Siemianowicach Śląskich.

 

UCHWAŁA nr 7/2020 (e-mailowa) z dn. 21.01.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„XLVIII OTTT FLAMENCO 2020”  organizowanego przez Sportowy Klub Taneczny „FLAMENCO” Siemianowice Śląskie w dn. 07.11.2020r..

Miejsce turnieju: Hala sportowa MOSIR w Siemianowicach Śląskich.

UCHWAŁA nr 8/2020 (e-mailowa) z dn. 30.01.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy. (Załącznik 3)

 

 

UCHWAŁA nr 9/2020 (e-mailowa) z dn. 10.02.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy. (Załącznik 4)

UCHWAŁA nr 10/2020 z dn. 12.02.2020r.

UCHWAŁA nr 11/2020 z dn. 12.02.2020r.

UCHWAŁA nr 12/2020 (e-mailowa) z dn. 13.02.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT zawodników wg załączonej listy. (Załącznik 5)

UCHWAŁA nr 13/2020 (e-mailowa) z dn. 24.02.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia przyznać nagrody finansowe dla par Okręgu Śląskiego, które zostały zakwalifikowane do Kadry PTT w 2019 roku w następujących wysokościach:

– pary kat. 12-13 lat – 500 zł/parę

– pary kat. 14-15 lat – 1000 zł/parę

– pary kat. 16-20 lat – 1500 zł/parę

– pary kat. amatorów – 2000 zł/parę

– pary kat. seniorów – 600 zł/parę

UCHWAŁA nr 14/2020 (e-mailowa) z dn. 25.02.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

na dzień 8 kwietnia 2020 roku:

– I termin 18.00

– II termin 18.30

UCHWAŁA nr 15/2020 (e-mailowa) z dn. 29.02.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT zawodników wg załączonej listy. (Załącznik 6)

UCHWAŁA nr 16/2020 (e-mailowa) z dn. 10.03.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy. (Załącznik 7)

UCHWAŁA nr 17/2020 (e-mailowa) z dn. 24.03.2020r.

W związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym w Polsce i ogłoszonymi ograniczeniami władz naszego kraju, Zarząd Okręgu Śląskiego odwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy zaplanowany na dzień 8 kwietnia 2020r.

UCHWAŁA nr 18/2020 (e-mailowa) z dn. 13.05.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego przyznaje organizację turnieju o Mistrzostwo Okręgu Śląskiego

 i Puchar Okręgu Śląskiego na rok 2020 w dn. 3-4.10.20r. Uczniowskiemu Klubowi Tańca Sportowego „AKCENT” z Będzina.

UCHWAŁA nr 19/2020 z dn. 27.05.20r..

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyznacza na opiekuna Mistrzostw Okręgu Śląskiego oraz Pucharu Okręgu Śląskiego w roku 2020 Jakuba Siemionkę

UCHWAŁA nr 20/2020 z dn. 27.05.20r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy za rok 2019 na dzień 20.06.20r.

Miejsce zjazdu: Szkoła Tańca AS, Sosnowiec, ul. Małachowskiego 2

I termin – godz. 9.30

II termin – godz. 10.00

UCHWAŁA nr 21/2020 (e-mailowa) z dn. 20.06.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  postanawia dofinansować turniej o Mistrzostwo Okręgu Śląskiego i Puchar Okręgu Śląskiego na rok 2020, organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego „AKCENT” z Będzina kwotą 7000 zł.

 

UCHWAŁA nr  22 /2020 (e-mailowa) z dn. 24.06.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim Śląski Klub Taneczny – Katowice, reprezentowany przez Aleksandra Ovchinnikova

 

UCHWAŁA nr 23/2020 (e-mailowa) z dn. 21.07.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„Otwarte Mistrzostwa Ziemi Tarnogórskiej w sportowym tańcu towarzyskim MISTRAL 2021” organizowanego przez Szkołę Tańca MISTRAL Tarnowskie Góry w dn. 17-18.04.2021.

Miejsce turnieju: Hala sportowa w Tarnowskich Górach.

 

UCHWAŁA nr 24/2020 (e-mailowa) z dn. 03.09.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować pary Okręgu Śląskiego klas B,A,S, biorące udział w szkoleniu organizowanym przez Klub MISTRAL w Tarnowskich Górach

z zakresu tańców latynoamerykańskich z Anną Kaplii w dniu 13 września 2020 roku  

w następujący sposób:

– opłaca dwie godziny lekcyjne szkolenia grupowego dla par klas B,A,S, w kwocie 500 zł (2 x 250 zł), w którym biorą udział tylko pary Okręgu Śląskiego

– dofinansowuje pary biorące udział w drugiej części szkolenia kwotą 50 zł na osobę.

Warunkiem uczestnictwa i otrzymania dofinansowania jest udział w 2 częściach szkolenia oraz opłacone składki na rok 2020.

Trenerzy i sędziowie z Okręgu Śląskiego mają wstęp bezpłatny na obie części szkolenia.

UCHWAŁA nr 25/2020 (e-mailowa) z dn. 12.09.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„IV OTTT o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź” organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego AKCENT Będzin w dn. 27.09.2020r..

Miejsce turnieju: Hala sportowa MOSiR w Czeladzi

 

UCHWAŁA nr 26/2020 (e-mailowa) z dn. 03.10.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT zawodnikom wg załączonej listy. (Załącznik 8)

 

UCHWAŁA nr 27/2020 (e-mailowa) z dn. 11.10.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Zabrze 2020” organizowanego przez Szkołę Tańca MISTRAL Tarnowskie Góry w dn. 25.10.20r..

Miejsce turnieju: Hala sportowa POGOŃ w Zabrzu

UCHWAŁA nr 28/2020 (e-mailowa) z dn. 04.11.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT zawodników wg załączonej listy. (Załącznik 9)

UCHWAŁA nr  29 /2020 (e-mailowa) z dn. 04.11.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim Studio Rytmu „STEP” Aleksandra Szendzielorz z siedzibą w Sosnowcu.

UCHWAŁA nr  30 /2020 (e-mailowa) z dn. 06.11.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT deleguje sędziego Dariusza Kurzeję do sędziowania Mistrzostw Polski w tańcach latynoamerykańskich, które odbędą się 14.11.20r. w Krakowie

 

 

UCHWAŁA nr 31/2020 (e-mailowa) z dn. 09.11.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego wyraża zgodę, aby turniej organizowany w dniu 22.11.2020

w Czeladzi, przez UKTS AKCENT z Będzina, był Otwartym Turniejem Klasyfikacyjnym

w klasach H, G, F, E.

UCHWAŁA nr 32/2020 (e-mailowa) z dn. 11.11.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT zawodników wg załączonej listy. (Załącznik 10)

UCHWAŁA nr 33/2020 (e-mailowa) z dn. 21.11.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT zawodników wg załączonej listy. (Załącznik 11)

UCHWAŁA nr 34/2020 (e-mailowa) z dn. 28.11.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT zawodników wg załączonej listy. (Załącznik 12)

UCHWAŁA nr 26/2020 (e-mailowa) z dn. 03.10.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT zawodnikom wg załączonej listy. (Załącznik 13)

 UCHWAŁA nr 36/2020 (e-mailowa) z dn. 03.12.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„II OTTT o Puchar Starosty Będzińskiego” organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego AKCENT Będzin w dn. 07.03.21r.

Miejsce turnieju: Hala sportowa ŁAGISZA w Będzinie

UCHWAŁA nr 37/2020 (e-mailowa) z dn. 03.12.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„IV OTTT o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz” organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego AKCENT Będzin w dn. 18.04.21r.

Miejsce turnieju: Hala sportowa w Siewierzu

UCHWAŁA nr 38/2020 (e-mailowa) z dn. 03.12.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„X OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Będzina” organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego AKCENT Będzin w dn. 30.05.21r.

Miejsce turnieju: Hala sportowa ŁAGISZA w Będzinie

UCHWAŁA nr 39/2020 (e-mailowa) z dn. 03.12.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„XI OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Będzina” organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego AKCENT Będzin w dn. 16.10.21r.

Miejsce turnieju: Hala sportowa ŁAGISZA w Będzinie

UCHWAŁA nr 40/2020 (e-mailowa) z dn. 03.12.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„III OTTT o Puchar Starosty Będzińskiego” organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego AKCENT Będzin w dn. 17.10.21r.

Miejsce turnieju: Hala sportowa ŁAGISZA w Będzinie

UCHWAŁA nr 41/2020 (e-mailowa) z dn. 03.12.2020r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„VII OTTT o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź” organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego AKCENT Będzin w dn. 21.11.21r.

Miejsce turnieju: Hala sportowa MOSiR w Czeladzi

UCHWAŁA nr 42/2020 (e-mailowa) z dn. 29.12.20r..

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim Szkołę Tańca WDS Katowice, reprezentowaną przez Rafała Chmielę oraz Grzegorza Dyrdę

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU ŚLĄSKIEGO 2019 r.

UCHWAŁA nr 1/2019 (e-mailowa) z dn. 02.01.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT ustala ryczałt w wysokości 150zł za jeden dzień pracy
w Komisji Sędziowskiej lub Komisji Skrutacyjnej na turnieju o „Puchar Wieczystego 2018”
dla sędziów będących członkami Okręgu Śląskiego PTT

UCHWAŁA nr 2/2019 (e-mailowa) z dn. 15.01.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na zwrot nadpłaty za rok 2019 w wys. 100 zł
zawodnikowi B.K. – MARENGO Dąbrowa Górnicza oraz zawodnikowi J.K. – SUKCES
Jaworzno

UCHWAŁA nr 3/2019 (e-mailowa) z dn. 23.01.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować udział par klasy A i S (członków
Okręgu Śląskiego) w szkoleniu z zakresu tańców latynoamerykańskich z Dmitri
Thimokhinem, organizowanym przez Szkołę Tańca SUKCES Jaworzno w dn. 13-14.02.19r.
w wysokości 50 zł na osobę oraz opłacić 2 dodatkowe godziny zajęć grupowych ze
szkoleniowcem

UCHWAŁA nr 4/2019 (e-mailowa) z dn. 29.01.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 1)
UCHWAŁA nr 5/2019 (e-mailowa) z dn. 01.02.2019r.
W związku z organizowanymi turniejami rangi WDC: Mistrzostwa Świata w 10 tańcach i
Open to the World w dniach 28-29.09.2019 w Myślenicach, Zarząd Okręgu Śląskiego PTT
zatwierdza zmianę terminu Mistrzostw i Pucharu Okręgu Śląskiego na 5-6.10.2019r.

UCHWAŁA nr 6 /2019 (e-mailowa) z dn. 12.02.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających PTT w Okręgu
Śląskim Szkołę Tańca TEAM Ornontowice, reprezentowaną przez Macieja Nagórskiego

UCHWAŁA nr 7/2019 (e-mailowa) z dn. 13.02.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 2)
UCHWAŁA nr 8/2019 (e-mailowa) z dn. 28.02.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 3)
UCHWAŁA nr 9/2019 z dn. 05.03.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza projekt budżetu na 2019 rok.
UCHWAŁA nr 10/2019 z dn. 05.03.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy za rok 2018 na dzień
09.04.2019r.
Miejsce zjazdu: Restauracja „Zeppelin” Gliwice, ul. Toszecka 182
I termin – godz. 8.30
II termin – godz. 9.00

UCHWAŁA nr 11/2019 z dn. 05.03.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Wyborczy celem
uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej na dzień 09.04.2019r.
Miejsce zjazdu: Restauracja „Zeppelin” Gliwice, ul. Toszecka 182
I termin – godz. 10.00
II termin – godz. 10.30
UCHWAŁA nr12/2019 z dn. 05.03.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyznacza na opiekuna Mistrzostw Okręgu Śląskiego oraz
Pucharu Okręgu Śląskiego w roku 2019 Dariusza Kurzeję.

UCHWAŁA nr 13/2019 (e-mailowa) z dn. 05.03.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:
„GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY CUP 2019” organizowanego przez Szkołę Tańca
DOBROWOLSCY Częstochowa w dn. 23.11.2019r.
Miejsce turnieju: Hala widowiskowo-sportowa, ul. 3 Maja 12, 42-350 Koziegłowy

UCHWAŁA nr 14/2019 (e-mailowa) z dn. 05.03.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 4)
UCHWAŁA nr 15/2019 (e-mailowa) z dn. 16.03.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 5)

UCHWAŁA nr 16/2019 (e-mailowa) z dn. 18.03.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:
„XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Flamenco 2019” organizowanego przez
Sportowy Klub Taneczny Flamenco Siemianowice Śl. w dn. 28.04.2019r.
Miejsce turnieju: Kompleks Sportowy „Michał” w Siemianowicach Śl.
UCHWAŁA nr 17/2019 (e-mailowa) z dn. 18.03.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:
„XLV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Flamenco 2019” organizowanego przez
Sportowy Klub Taneczny Flamenco Siemianowice Śl. w dn. 07.12.2019r.
Miejsce turnieju: Hala Sportowa w Mikołowie
UCHWAŁA nr 18/2019 (e-mailowa) z dn. 28.03.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo oraz przyjmuje w poczet członków
zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 6)

UCHWAŁA nr 19/2019 (e-mailowa) z dn. 03.04.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „OTTT
o Puchar Burmistrza Miasta Będzin” organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca
Sportowego PERFECT Będzin w dn. 20.10.2019r.
Miejsce turnieju: Hala Sportowa „Łagisza” w Będzinie.
UCHWAŁA nr 20/2019 (e-mailowa) z dn. 03.04.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „OTTT
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz” organizowanego przez Uczniowski Klub
Tańca Sportowego PERFECT Będzin w dn. 24.11.2019r.
Miejsce turnieju: Hala Sportowa „MOSiR” w Czeladzi
UCHWAŁA nr 21 /2019 (e-mailowa) z dn. 09.04.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających PTT w Okręgu
Śląskim Śląską Szkołę Tańca Dariusza Kurzei z siedzibą w Katowicach.
.
UCHWAŁA nr 22/2019 (e-mailowa) z dn. 25.04.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo oraz przyjmuje w poczet członków
zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 7)

UCHWAŁA nr 23/2019 z dn. 14.05.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd w celu zatwierdzenia
sprawozdania finansowego na dzień 04.06.2019r.
I termin – godz. 9.30
II termin – godz. 10.00
UCHWAŁA nr 24/2019 (e-mailowa) z dn. 02.06.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo oraz przyjmuje w poczet członków
zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 8)

UCHWAŁA nr 25/2019 (e-mailowa) z dn. 04.06.2019r.
Z niezależnych przyczyn technicznych, wynikłych przy podpisywaniu rocznego sprawozdania
finansowego Zarząd Okręgu Śląskiego zmienia termin Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu na
11 czerwca 2019.
Miejsce: Restauracja Zeppelin, ul. Toszecka 182, Gliwice
I termin godz. 9.30
II termin godz. 10.00

UCHWAŁA nr 26/2019 (e-mailowa) z dn. 10.06.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 9)
UCHWAŁA nr 27/2019 (e-mailowa) z dn. 03.09.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 10)
UCHWAŁA nr 28/2019 (e-mailowa) z dn. 04.09.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować udział par klasy A i S (członków
Okręgu Śląskiego) w szkoleniu z zakresu tańców standardowych z Justyną Hawkins,
organizowanym przez IMPULS Chorzów oraz RYTM Żory w dn. 13.09.2019r. w wysokości
50 zł na osobę oraz opłacić 2 dodatkowe godziny zajęć grupowych ze szkoleniowcem.
UCHWAŁA nr 29/2019 (e-mailowa) z dn. 10.09.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT Bartłomieja
Chostę.

UCHWAŁA nr 30/ 2019 z dn. 11.09.19r..
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia skreślić z listy członków zwyczajnych PTT
w Okręgu Śląskim osoby, które nie uiściły opłaty składki członkowskiej za rok 2019.

UCHWAŁA nr 31/2019 z dn. 11.09.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zawrzeć umowę o dzieło za wykonanie strony
internetowej Okręgu Śląskiego z wynagrodzeniem w wysokości 1000zł

UCHWAŁA nr 32/2019 (e-mailowa) z dn. 16.09.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego Mistral Cup 2019” organizowanego przez Szkołę Tańca
MISTRAL Tarnowskie Góry w dn. 26.04.2020r.
Miejsce turnieju: Hala Sportowa SP 3 w Lublińcu
UCHWAŁA nr 33/2019 (e-mailowa) z dn. 16.09.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego Mistral 2019” organizowanego przez Szkołę Tańca MISTRAL
Tarnowskie Góry w dn. 09.05.2020r.
Miejsce turnieju: Hala Sportowa w Tarnowskich Górach
UCHWAŁA nr 34/2019 (e-mailowa) z dn. 17.09.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 11)

UCHWAŁA nr 35 /2019 (e-mailowa) z dn. 17.09.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających PTT w Okręgu
Śląskim Gminne Centrum Kultury , Informacji i Rekreacji w Poczesnej, w którego imieniu z
praw członkowskich korzystać będzie: CENTRUM KULTURY Poczesna

UCHWAŁA nr 36/2019 (e-mailowa) z dn. 05.10.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 12)

UCHWAŁA nr 37/2019 (e-mailowa) z dn. 08.10.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „I Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Lędziny” organizowanego przez
Szkołę Tańca MULTIDANCE Mysłowice w dn. 30.11.2019.
Miejsce turnieju: Hala Sportowa w Lędzinach

UCHWAŁA nr 38/2019 (e-mailowa) z dn. 15.10.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo oraz przyjmuje w poczet członków
zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 13)

UCHWAŁA nr 39/2019 (e-mailowa) z dn. 18.10.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „IV OTTT
o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź” organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca
Sportowego AKCENT w dn. 29.03.2020r..
Miejsce turnieju: Hala Sportowa „MOSiR” w Czeladzi

UCHWAŁA nr 40/2019 (e-mailowa) z dn 18.10.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „VIII OTTT
o Puchar Prezydenta Miasta Będzin” organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca
Sportowego AKCENT w dn. 17.05.2020r.
Miejsce turnieju: Hala Sportowa „Łagisza” w Będzinie

UCHWAŁA nr 41/2019 (e-mailowa) z dn. 22.10.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 14)

UCHWAŁA nr 42/2019 (e-mailowa) z dn. 18.11.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo oraz przyjmuje w poczet członków
zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 15)

UCHWAŁA nr 43/2019 (e-mailowa) z dn. 20.11.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „XIII
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Mysłowice”
organizowanego przez Szkołę Tańca MULTIDANCE Mysłowice w dn. 18.04.2020r..
Miejsce turnieju: Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR w Mysłowicach

UCHWAŁA nr 44/2019 (e-mailowa) z dn. 20.11.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo oraz przyjmuje w poczet członków
zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 16)

UCHWAŁA nr 45/2019 (e-mailowa) z dn 27.11.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „IX OTTT
o Puchar Prezydenta Miasta Będzina” organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca
Sportowego AKCENT w dn. 16.10.2020r.
Miejsce turnieju: Hala Sportowa „Łagisza” w Będzinie

UCHWAŁA nr 46/2019 (e-mailowa) z dn 27.11.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „OTTT
o Puchar Starosty Będzińskiego” organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego
AKCENT w dn. 17.10.2020r.
Miejsce turnieju: Hala Sportowa „Łagisza” w Będzinie
UCHWAŁA nr 47/2019 (e-mailowa) z dn 27.11.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „V OTTT
o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź” organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca
Sportowego AKCENT w dn. 22.11.2020r.
Miejsce turnieju: Hala Sportowa MOSiR w Czeladzi

UCHWAŁA nr 48/2019 (e-mailowa) z dn. 27.11.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo oraz przyjmuje w poczet członków
zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 17)

UCHWAŁA nr 49/2019 (e-mailowa) z dn. 03.12.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 18)

UCHWAŁA nr 50/2019 (e-mailowa) z dn 04.12.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „GALEN
DANCE FESTIVAL – Międzynarodowy Turniej Tańca” organizowanego przez Szkołę
Tańca WIR Mysłowice w dn. 11.10.2020r.
Miejsce turnieju: Hala Sportowa MOK w Beruniu

UCHWAŁA nr 51/2019 (e-mailowa) z dn 04.12.2019r.
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „MYSŁOWICKI
FESTIWAL TAŃCA o Puchar Prezydenta Miasta Mysłowice” organizowanego przez Szkołę
Tańca WIR Mysłowice w dn. 15.03.2020r.
Miejsce turnieju: Hala Sportowa MOSiR w Mysłowicach

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU ŚLĄSKIEGO 2018 r.

UCHWAŁA nr 1/2018 (e-mailowa) z dn. 03.01.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy. (Załącznik 1)

UCHWAŁA nr 2 /2018 (e-mailowa) z dn. 03.01.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających PTT w Okręgu Śląskim Szkołę Tańca DANCELOOK z siedzibą w Gliwicach, reprezentowaną przez Dorotę Rusu i Sergiu Rusu.

UCHWAŁA nr 3 /2018 (e-mailowa) z dn. 03.01.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających PTT w Okręgu Śląskim Centrum Tańca i Ruchu 3arte z siedzibą w Gliwicach, reprezentowaną przez Katarzynę Sowińską i Piotra Lerskiego.

UCHWAŁA nr 4/2018 (e-mailowa) z dn. 07.01.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM: „XLI OTTT FLAMENCO 2018” organizowanego przez Sportowy Klub Taneczny „FLAMENCO” Siemianowice Śląskie w dn. 22.04.2018r. Miejsce turnieju: Hala widowiskowo – sportowa, Kompleks Sportowy „Michał” w Siemianowicach Śląskich

UCHWAŁA nr 5/2018 (e-mailowa) z dn. 07.01.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju punktowego: „XLII OTTT FLAMENCO 2018” organizowanego przez Sportowy Klub Taneczny „FLAMENCO” Siemianowice Śląskie w dn. 06.10.2018r. Miejsce turnieju: Hala widowiskowo – sportowa, Kompleks Sportowy „Michał” w Siemianowicach Śląskich

UCHWAŁA nr 6/2018 (e-mailowa) z dn. 07.01.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju punktowego: „XLIII OTTT FLAMENCO 2018” organizowanego przez Sportowy Klub Taneczny „FLAMENCO” Siemianowice Śląskie w dn. 08.12.2018r. Miejsce turnieju: Hala widowiskowo – sportowa, Kompleks Sportowy „Michał” w Siemianowicach Śląskich

UCHWAŁA nr 7 /2018 (e-mailowa) z dn. 31.01.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 2)

UCHWAŁA nr 8 /2018 (e-mailowa) z dn. 06.02.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających PTT w Okręgu Śląskim Szkołę Tańca ESTYMA z siedzibą w Częstochowie, reprezentowaną przez Karolinę Rządkowską i Kamila Rządkowskiego

UCHWAŁA nr 9 /2018 (e-mailowa) z dn.28.02.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 3)

UCHWAŁA nr 10 /2018 (e-mailowa) z dn. 07.03.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających PTT w Okręgu Śląskim Klub Tańca CARMEN Danuta Kwaśny z siedzibą w Rudzie Śląskiej, reprezentowaną przez Danutę Kwaśny i Pawła Stękałę. W jej imieniu z praw członkowskich korzystać będzie klub CARMEN Katowice.

UCHWAŁA nr 11 /2018 (e-mailowa) z dn.07.03.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 4)

UCHWAŁA nr 12 /2018 z dn.08.03.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT ustala wynagrodzenie za prowadzenie Centralnej Bazy Danych PTT w Okręgu Śląskim dla administratora zajmującego się sprawami zawodniczymi w wysokości 4000 zł płatne dwa razy w roku (czerwiec i grudzień), dla administratora zajmującego się sprawami turniejowymi w wysokości 1000 zł.

UCHWAŁA nr 13 /2018 z dn.08.03.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza projekt budżetu na rok 2018

UCHWAŁA nr 14 /2018 z dn.08.03.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia ustalić limit sędziowań na turniejach organizowanych w Okręgu Śląskim na 4 sędziowania w roku kalendarzowym

UCHWAŁA nr 15 /2018 (e-mailowa) z dn.26 .03.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 5)

UCHWAŁA nr 16/2018 z dn.28.03.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyznacza na opiekuna Mistrzostw Okręgu Śląskiego oraz Pucharu Okręgu Śląskiego w roku 2018 Aleksandrę Krawczyk

UCHWAŁA nr 17/2018 z dn. 28.03.2018r..

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować udział par klasy A i S w szkoleniu z zakresu tańców latynoamerykańskich z Nikitą Brovko i Olgą Urumovą, organizowanym przez Studio Tańca IMPULS Chorzów w dn. 21.04.18r. w wysokości 50 zł na osobę oraz opłacić dodatkową godzinę zajęć ze szkoleniowcami.

UCHWAŁA nr 18/2018 z dn. 28.03.2018r..

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować udział par klasy A i S w szkoleniu z zakresu tańców standardowych z Carol Powell, organizowanym przez Szkołę Tańca DANCELOOK w dn. 22.04.18r. w wysokości 50 zł na osobę oraz opłacić dodatkową godzinę zajęć ze szkoleniowcem.

UCHWAŁA nr 19 /2018 (e-mailowa) z dn.18.04.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 6)

UCHWAŁA nr 20/ 2018 z dn. 18.04.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zorganizować turniej o Mistrzostwo Okręgu Śląskiego oraz Puchar Okręgu Śląskiego w dn. 29-30.09.18r. Miejsce turnieju – Hala Sportowa w Radzionkowie, ul. Knosały 16

UCHWAŁA nr 21/ 2018 z dn. 18.04.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia skreślić z listy członków zwyczajnych PTT w Okręgu Śląskim osoby, które nie uiściły opłaty składki członkowskiej za rok 2018.

UCHWAŁA nr 22 /2018 (e-mailowa) z dn. 19.04.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Będzin” organizowanego przez Klub Tańca PERFECT Będzin w dn. 18.10.2018r. Miejsce turnieju: Hala Sportowa „Łagisza” w Będzinie

UCHWAŁA nr 23 /2018 (e-mailowa) z dn. 19.04.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na zmianę terminu rozgrywania turnieju organizowanego przez UKTS PERFECT Będzin w Czeladzi z dn. 09.12.18r. na 02.12.18r.

UCHWAŁA nr 24 /2018 (e-mailowa) z dn.30.04.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 7)

UCHWAŁA nr 25 /2018 (e-mailowa) z dn.16.05.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 8)

UCHWAŁA nr 26 /2018 z dn.22.05.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT pokrywa koszty szkolenia z zakresu tańców standardowych organizowanego przez Zarząd Okręgu Śląskiego w dn. 14.06.18r. Szkoleniowcy- Marek Kosaty i Paulina Glazik, miejsce szkolenia: sala Szkoły Tańca SUKCES w Jaworznie.

UCHWAŁA nr 27 /2018 (e-mailowa) z dn.28.05.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 9)

UCHWAŁA nr 28 /2018 (e-mailowa) z dn.13.06.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 10)

UCHWAŁA nr 29 /2018 (e-mailowa) z dn.29.08.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza Regulamin turnieju o Mistrzostwo i Puchar Okręgu Śląskiego, który odbędzie się w dn. 29-30.09.18r. w Radzionkowie.

UCHWAŁA nr 30 /2018 (e-mailowa) z dn.30.08.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 11)

UCHWAŁA nr 31 /2018 (e-mailowa) z dn.06.09.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 12)

UCHWAŁA nr 32/2018 z dn. 11.09.18r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować udział par klasy A i S w szkoleniu z zakresu tańców latynoamerykańskich z Dmitri Thimokhinem, organizowanym przez Szkołę Tańca SUKCES Jaworzno w dn. 4-5.10.18r. w wysokości 50 zł na osobę oraz opłacić 2 dodatkowe godziny zajęć grupowych ze szkoleniowcem.

UCHWAŁA nr 33/2018 z dn. 11.09.18r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dopuścić do udziału w szkoleniach okręgowych pary z kategorii Junior II, które zostały powołane do kadry PTT, na warunkach takich jak dla par A i S klasowych.

UCHWAŁA nr 34/2018 z dn. 11.09.18r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować udział par klasy A i S oraz par Junior II powołanych do Kadry PTT w szkoleniu z zakresu tańców standardowych z Alanem Shinglerem, organizowanym przez Szkołę Tańca DANCELOOK w Gliwicach w dn. 5 -7.10.18r. w wysokości 50 zł na osobę oraz opłacić 2 dodatkowe godziny zajęć grupowych ze szkoleniowcem.

UCHWAŁA nr 35 /2018 (e-mailowa) z dn. 26.09.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 13)

UCHWAŁA nr 36 /2018 (e-mailowa) z dn.09.10.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 14)

UCHWAŁA nr 37/2018 (e-mailowa) z dn. 22.10.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju: „Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego Bieruń 2019” ‘GALEN DANCE FESTIVAL’ organizowanego przez Szkołę Tańca WIR Mysłowice w dn. 13.10. 2019r. Miejsce turnieju: Hala Sportowa Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bieruniu

UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘGU ŚLĄSKIEO NR 1/2018 z dnia 14.11.2018

Komisja Rewizyjna PTT zobowiązuje się na podstawie pisma Zarządu Okręgu Śląskiego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości przeprowadzenia Mistrzostw i Pucharu Okręgu Śląskiego 2018 (29 – 30.09.2018 Radzionków)

UCHWAŁA nr 38/2018 (e-mailowa) z dn. 23.10.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację międzynarodowego turnieju tańca: „DIAMOND BALL 2019” organizowanego przez Centrum Tańca i Ruchu „RYTM” Żory oraz „MARENDI” Czechy w dn. 11.05.2019r. Miejsce turnieju: Hala Widowiskowo-Sportowa „MOSiR” w Jastrzębiu-Zdroju

UCHWAŁA nr 39/2018 (e-mailowa) z dn. 25.10.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować udział par klasy A i S (członków Okręgu Śląskiego) w szkoleniu z zakresu tańców latynoamerykańskich z Dmitri Thimokhinem, organizowanym przez Szkołę Tańca SUKCES Jaworzno w dn. 29-30.11.18r. w wysokości 50 zł na osobę oraz opłacić 2 dodatkowe godziny zajęć grupowych ze szkoleniowcem.

UCHWAŁA nr 40/2018 (e-mailowa) z dn. 06.11.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę by zawodnik Maksym Ivaneiko reprezentujący klub RONDO Rybnik rozpoczął rywalizację w PTT od klasy G.

UCHWAŁA nr 41 /2018 (e-mailowa) z dn. 07.11.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 15)

UCHWAŁA nr 42 /2018 (e-mailowa) z dn. 10.11.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Wyborczy celem uzupełnienia składu Zarządu Okręgu na dzień 12 (środa) grudnia 2018 roku. Miejsce zjazdu: Restauracja “Zeppelin” Gliwice, ul. Toszecka 182
I termin – godz. 9.00
II termin – godz. 9.30

UCHWAŁA nr 43 /2018 (e-mailowa) z dn. 12.11.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „III OTTT o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź” organizowanego przez Klub Tańca PERFECT Będzin w dn. 31.03.2019r.
Miejsce turnieju: Hala Sportowa „MOSiR” w Czeladzi.

UCHWAŁA nr 44 /2018 (e-mailowa) z dn. 12.11.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „III OTTT o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz” organizowanego przez Klub Tańca PERFECT Będzin w dn. 14.04.2019r. Miejsce turnieju: Hala Sportowa przy SP nr 1 w Siewierzu.

UCHWAŁA nr 45 /2018 (e-mailowa) z dn. 12.11.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „VI OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Będzin” organizowanego przez Klub Tańca PERFECT Będzin w dn. 25.05.2019r. Miejsce turnieju: Hala Sportowa „Łagisza” w Będzinie.

UCHWAŁA nr 46 /2018 (e-mailowa) z dn. 27.11.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „XIII OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Mysłowice” organizowanego przez Szkołę Tańca MULTIDANCE Mysłowice w dn. 19.05.2019r. Miejsce turnieju: Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR w Mysłowicach.

UCHWAŁA nr 47 /2018 (e-mailowa) z dn.04.12.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów
wg załączonej listy. (Załącznik 16)

UCHWAŁA nr 48/2018 z dn.12.12.2018r.

Zarząd Okręgu Śląskiego powierza organizację turnieju o Mistrzostwo Okręgu Śląskiego i Puchar Okręgu Śląskiego w roku 2019 Szkole Tańca DOBROWOLSCY Częstochowa. Planowany termin imprezy – 28-29 września 2019r.

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU ŚLĄSKIEGO 2017 r.

UCHWAŁA nr 1/2017 (e-mailowa) z dn. 03.01.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających w Okręgu Śląskim PTT Akademię Tańca AS Adama Szendzielorz z siedzibą w Sosnowcu

UCHWAŁA nr 2 /2017 (e-mailowa) z dn. 24.01.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 1)

UCHWAŁA nr 3/2017 z dn. 30.01.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje projekt budżetu na rok 2017 (Załącznik 2)

UCHWAŁA nr 4 /2017 (e-mailowa) z dn. 31.01.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT kandydatom
wg załączonej listy. (Załącznik 3)

UCHWAŁA nr 5/2017 (e-mailowa) z dn. 02.02.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju punktowego: „OTTT PERFECT 2017” organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego PERFECT Będzin w dn. 01.04.2017r. Miejsce turnieju: Hala Widowiskowo – Sportowa w Czeladzi

UCHWAŁA nr 6 /2017 (e-mailowa) z dn. 16.02.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT oraz przyjmuje

w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 4)

UCHWAŁA nr 7/2017 (e-mailowa) z dn. 21.02.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD dla członka

wspierającego: Miejski Dom Kultury w Lublińcu, w którego imieniu z praw członkowskich

korzystać będzie Szkoła Tańca MK DANCE Lubliniec.

UCHWAŁA nr 8 /2017 (e-mailowa) z dn. 28.02.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów

wg załączonej listy. (Załącznik 5)

UCHWAŁA nr 9 /2017 (e-mailowa) z dn. 01.03.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów

wg załączonej listy. (Załącznik 6)

UCHWAŁA nr 10/2017 z dn. 06.03.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających w Okręgu

Śląskim PTT Studio Tańca ZORBA Marcina Kisztelińskiego (działalność gospodarcza),

w którego imieniu z praw członkowskich korzystać będzie Klub Tańca Towarzyskiego

ZORBA Częstochowa

UCHWAŁA nr 11/2017 z dn.06.03.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego powierza organizację turnieju o Mistrzostwo Okręgu Śląskiego

i Puchar Okręgu Śląskiego w roku 2017 SKTT FLAMENCO Siemianowice Śl.

Planowane miejsce imprezy – Hala „SPODEK” w Katowicach

UCHWAŁA nr 12/2017 z dn.06.03.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyznacza na opiekuna Mistrzostw Okręgu Śląskiego oraz

Pucharu Okręgu Śląskiego w roku 2017 Dominikę Leszczyńską.

UCHWAŁA nr 13/2017 z dn.06.03.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT powierza funkcję II wiceprezesa Zarządu Okręgu Śląskiego

PTT Waldemarowi Dudek

UCHWAŁA nr 14/2017 z dn.06.03.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia pokryć część kosztów organizacyjnych otwartego

szkolenia w stylu LA prowadzonego przez Nikitę Brovko i Olgę Urumowvą w dn. 4-5.09.17r.

Szkolenie organizowane jest przez Studio Tańca IMPULS w Chorzowie

UCHWAŁA nr 15 /2017 (e-mailowa) z dn. 16.03.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT oraz przyjmuje

w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 7)

UCHWAŁA nr 16 /2017 (e-mailowa) z dn. 04.04.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT oraz przyjmuje

w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 8)

UCHWAŁA nr 17/2017 (e-mailowa) z dn. 04.04.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„XII OTTT ZORBA Rędziny 2017” organizowanego przez Klub Tańca Towarzyskiego

ZORBA Mykanów w dn. 28.05.2017r.

Miejsce turnieju: Hala sportowa, ul. Działkowiczów 20, Rędziny k/Częstochowy

UCHWAŁA nr 18/2017 z dn. 13.04.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia by w szkoleniach tanecznych organizowanych

przez Okręg Śląski uczestniczyły pary posiadające klasę taneczną B

UCHWAŁA nr 19/2017 z dn. 13.04.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza projekt dyplomów okolicznościowych, teczek oraz

roll-up’ów z logiem Okręgu Śląskiego PTT

UCHWAŁA nr 20/2017 z dn. 13.04.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego nominuje Dariusza Kurzeję na kapitana drużyny reprezentującej

Okręg Śląski na Mistrzostwach Regionu Polski Centralno – Zachodniej, które odbędą się

16.09.17r. w Okręgu Kujawsko – Pomorskim

UCHWAŁA nr 21/2017 z dn.13.04.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT nominuje Wojciecha Wolinowskiego do sędziowania

Mistrzostw Regionu Polski Centralno – Zachodniej, które odbędą się 16.09.17r. w Okręgu

Kujawsko – Pomorskim

UCHWAŁA nr 22 /2017 (e-mailowa) z dn. 14.04.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT oraz przyjmuje

w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 9)

UCHWAŁA nr 23/2017 (e-mailowa) z dn. 25.04.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca: „III OTTT

o Puchar Prezydenta Miasta Będzin” organizowanego przez Klub Tańca PERFECT Będzin

w dn. 28.10.2017r.

Miejsce turnieju: Hala Sportowa „Łagisza” w Będzinie

UCHWAŁA nr 24 /2017 (e-mailowa) z dn. 25.04.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT i wpis w CBD zawodniczce

Julii Miterskiej

UCHWAŁA nr 25 /2017 (e-mailowa) z dn. 30.05.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz

przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów z Klubu Tańca PERFECT

Będzin.(Załącznik 10)

UCHWAŁA nr 26 /2017 (e-mailowa) z dn. 06.06.2017r.

Uwzględniając fakt, że w Klubie Tańca Towarzyskiego „FORUM” Zabrze istnieje

wewnętrzny system rozgrywania turniejów, Zarząd Okręgu Śląskiego PTT dopuszcza, na

wniosek klubu „FORUM” Zabrze, start par kategorii 12-13 lat w klasie „F” w systemie

PREMIUM:

  1. Oskar Włodarczyk – Zofia Michalik
  2. Bartosz Ochnik – Milena Kościańska
  3. Łukasz Nowakowski – Aleksandra Goliszewska
  4. Kacper Białecki – Marta Rachtan
  5. Mateusz Michalski – Weronika Krzywda
  6. Igor Skutnik – Hanna Radziewska

UCHWAŁA nr 27 /2017 (e-mailowa) z dn. 12.06.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz

przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

(Załącznik 11)

UCHWAŁA nr 28/2017 z dn. 14.06.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza następujący skład Komisji Sędziowskiej

na Mistrzostwa i Puchar Okręgu Śląskiego w 2017 roku:

Agnieszka Gąsiorowska – sędzia główny

Monika Sulewska-Sołowiej

Ewa Skoczeń-Citko

Marcin Kalitowski

Michał Skawiński

Marek Kosaty

Przemysław Łowicki

UCHWAŁA nr 29/2017 z dn. 14.06.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na zmianę miejsca rozgrywania MO i PO

z Katowic na Mikołów

UCHWAŁA nr 30/2017 z dn. 14.06.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zorganizować szkolenie w stylu standardowym

z Markiem Kosatym po turnieju MO i PO

UCHWAŁA nr 31 /2017 (e-mailowa) z dn. 11.08.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów

wg załączonej listy. (Załącznik 12)

UCHWAŁA nr 32/2017 (e-mailowa) z dn. 30.08.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD dla członka

wspierającego: Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, w którego imieniu z praw

członkowskich korzystać będzie Formacja Tańca Towarzyskiego MONSUN

UCHWAŁA nr 33 /2017 (e-mailowa) z dn. 04.09.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz

przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

(Załącznik 13)

UCHWAŁA nr 34/2017 (e-mailowa) z dn. 05.09.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wprowadza zmianę Kapitana drużyny Okręgu Śląskiego

na Mistrzostwa PTT Regionu Polski Centralno-Zachodniej, które odbędą się w Toruniu

w dn. 16.09.17r. Zarząd Okręgu Śląskiego PTT mianuje kapitanem p.Jakuba Siemionkę

UCHWAŁA nr 35 /2017 (e-mailowa) z dn. 12.09.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów

wg załączonej listy. (Załącznik 14)

UCHWAŁA nr 36 /2017 (e-mailowa) z dn. 13.09.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować koszt wynajmu sali na spotkanie

par seniorów z koordynatorem Kadry Seniorów w kwocie 300 złotych, podczas

organizowanego w dniu 23 września 2017r. Grand Prix Seniorów w Gliwicach.

UCHWAŁA nr 37 /2017 (e-mailowa) z dn. 19.09.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz

przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

(Załącznik 15)

UCHWAŁA nr 38 /2017 (e-mailowa) z dn. 27.09.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD

zawodnikom wg załączonej listy. (Załącznik 16)

UCHWAŁA nr 39/2017 (e-mailowa) z dn. 27.09.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca PREMIUM:

„OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Mysłowice i nagrodę właściciela marki BRAKS”

organizowanego przez Szkołę Tańca MULTIDANCE Mysłowice w dn. 11.11.2017r.

Miejsce turnieju: Hala Widowiskowo – Sportowa MOSiR Mysłowice

UCHWAŁA nr 40 /2017 (e-mailowa) z dn. 03.10.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów

wg załączonej listy. (Załącznik 17)

UCHWAŁA nr 41/2017 (e-mailowa) z dn. 04.10.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca PREMIUM:

„OTTT o Puchar Wójta Gminy Poraj GALA TANECZNA PORAJ CUP 2017”

organizowanego przez Szkołę Tańca DOBROWOLSCY Częstochowa w dn. 16.12.2017r.

Miejsce turnieju: Hala Widowiskowo – Sportowa w Poraju

UCHWAŁA nr 42 /2017 (e-mailowa) z dn. 08.10.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów

wg załączonej listy. (Załącznik 18)

UCHWAŁA nr 43 /2017 (e-mailowa) z dn. 16.10.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD

zawodnikom wg załączonej listy. (Załącznik 19)

UCHWAŁA nr 44/2017 (e-mailowa) z dn. 16.10.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca PREMIUM:

„SILESIA OPEN DANCE FESTIVAL 2018” Międzynarodowy Turniej Tańca

organizowanego przez Centrum Tańca i Ruchu „RYTM” Żory oraz MARENDI Czechy

w dn. 12-13.05.2018r..

Miejsce turnieju: Hala Widowiskowo – Sportowa w Jastrzębiu-Zdroju

UCHWAŁA nr 45 /2017 (e-mailowa) z dn. 23.10.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD

zawodnikom wg załączonej listy. (Załącznik 20)

UCHWAŁA nr 46/2017 (e-mailowa) z dn. 25.10.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca PREMIUM:

„OTTT o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź” organizowanego przez Uczniowski Klub

Tańca Sportowego PERFECT Będzin w dn. 18.03.2018r.

Miejsce turnieju: Hala Sportowa MOSiR W Czeladzi

UCHWAŁA nr 47/2017 (e-mailowa) z dn. 29.10.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających w Okręgu

Śląskim PTT Szkołę Tańca DANCE DONT WAIT Piotra Czekaja z siedzibą w Dąbrowie

Górniczej

UCHWAŁA nr 48 /2017 (e-mailowa) z dn. 30.10.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz

przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

(Załącznik 21)

UCHWAŁA nr 49/2017 (e-mailowa) z dn. 06.11.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca PREMIUM:

„OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Będzin” organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca

Sportowego PERFECT Będzin w dn. 19.05.2018r.

Miejsce turnieju: Hala Sportowa „Łagisza” w Będzinie

UCHWAŁA nr 50 /2017 (e-mailowa) z dn. 15.11.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz

przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

(Załącznik 22)

UCHWAŁA nr 51 /2017 (e-mailowa) z dn. 30.11.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz

przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

(Załącznik 23)

UCHWAŁA nr 52/2017 (e-mailowa) z dn. 30.11.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca PREMIUM:

„XII OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Mysłowice” organizowanego przez Szkołę Tańca

MULTIDANCE Mysłowice w dn. 27.05.2018r.

Miejsce turnieju: Hala Widowiskowo – Sportowa MOSiR Mysłowice

UCHWAŁA nr 53/2017 (e-mailowa) z dn. 07.12.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca PREMIUM:

„OTTT SIEWIERZ 2018” organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego

PERFECT Będzin w dn. 13.01.2018r.

Miejsce turnieju: Hala Sportowa w Siewierzu

UCHWAŁA nr 54/2017 z dn. 12.12.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT ustala ryczałt w wysokości 150zł za jeden dzień pracy

w Komisji Sędziowskiej lub Komisji Skrutacyjnej na turnieju o Puchar Wieczystego 2017

dla sędziów będących członkami Okręgu Śląskiego PTT

UCHWAŁA nr 55/2017 z dn. 12.12.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy Okręgu Śląskiego PTT

na dzień 28.03.2018r.

I termin – godz. 9.30

II termin – godz. 10.00

Miejsce Walnego Zjazdu – Restauracja ZEPPELIN, Gliwice, ul. Toszecka 182

UCHWAŁA nr 56/2017 z dn. 12.12.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować udział par klasy A i S w szkoleniu

z zakresu tańców standardowych organizowanym przez Sergiu Rusu w dn. 03.02.18r.

w wysokości 50 zł na osobę oraz opłacić dodatkową godzinę zajęć ze szkoleniowcami

UCHWAŁA nr 57/2017 (e-mailowa) z dn. 18.12.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na organizację turnieju tańca PREMIUM:

„IV OTTT Bieruń 2018 o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia oraz Starosty Bieruńsko-

Lędzińskiego” jako turniej towarzyszący Pucharu Klas A, B, C i Grand Prix Senior– tylko

I bloki taneczne organizowanego przez Szkołę Tańca WIR Mysłowice w dn. 13-14.10.2018r.

Miejsce turnieju: Hala Sportowa BOSiR w Bieruniu

UCHWAŁA nr 58 /2017 (e-mailowa) z dn. 28.12.2017r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów

wg załączonej listy. (Załącznik 24)

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU ŚLĄSKIEGO 2016 r.

UCHWAŁA nr 1/2016 (e-mailowa) z dn. 12.01.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 1)

UCHWAŁA nr 2/2016 (e-mailowa) z dn. 21.01.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT zawodnikowi Jadczak Jakub ZORBA Mykanów.

UCHWAŁA nr 3/2016 z dn. 26.01.2016r.

W związku z likwidacją biura Okręgu w Gliwicach oraz zmniejszeniem kosztów obsługi CBD Zarząd Okręgu Śląskiego PTT decyduje, że za administrowanie Centralną Bazą Danych w Okręgu Śląskim dotyczącą spraw członków wspierających i członków zwyczajnych odpowiedzialna jest Dorota Engler-Dudek, za sprawy turniejowe w CBD PTT w Okręgu Śląskim odpowiada Marek Trzemżalski

UCHWAŁA nr 4/2016 z dn. 26.01.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy  Okręgu Śląskiego PTT, który odbędzie się w dn. 24.04.2016r. (niedziela). 

Miejsce zjazdu: Zabrze, ul. Fabryczna 1

I termin – godz. 11.00, II termin – godz. 11.30.

UCHWAŁA nr 5/2016 z dn. 26.01.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zakupić dwa urządzenia wielofunkcyjne dla sekretarza ZO Śl PTT oraz skarbnika ZO Śl PTT w kwocie  do 400 zł za sztukę

UCHWAŁA nr 6/2016 z dn. 26.01.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających w Okręgu Śląskim  PTT Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe MASTER DANCE z siedzibą

w Gliwicach. Nazwa skrócona w CBD: GSTS MASTER DANCE Gliwice

UCHWAŁA nr  7 /2016 (e-mailowa) z dn. 01.02.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT zawodnikom wg załączonej listy. (Załącznik 2)

UCHWAŁA nr  8 /2016 (e-mailowa) z dn. 13.02.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 3)

UCHWAŁA nr 9/2016 (e-mailowa) z dn. 24.02.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju punktowego:

„OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Będzina”  organizowanego przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego PERFECT Będzin w dn. 04.06.2016r.

Miejsce turnieju: Hala Sportowa „Łagisza” w Będzinie

UCHWAŁA nr 10/2016 (e-mailowa) z dn. 24.02.16r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje projekt budżetu na rok 2016 (Załącznik  4) 

UCHWAŁA nr  11/2016 (e-mailowa) z dn. 28.02.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 5)

UCHWAŁA nr  12/2016 z dn. 01.03.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT unieważnia uchwałę nr 4/2016 z dn. 26.01.2016r.

UCHWAŁA nr 13/2016 z dn. 01.03.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy  Okręgu Śląskiego PTT, który odbędzie się w dn. 18.04.2016r. (poniedziałek) 

Miejsce zjazdu: Restauracja ZEPPELIN, ul. Toszecka 182, Gliwice

I termin – godz. 12.30, II termin – godz. 13.00.

UCHWAŁA nr  14/2016 z dn. 01.03.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT ustala termin turnieju „Mistrzostwa Okręgu Śląskiego PTT i Puchar Okręgu Śląskiego PTT” na dzień 26-27.11.2016r. 

UCHWAŁA nr 15/2016 (e-mailowa) z dn. 03.03.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju punktowego:

„XXXVI OTTT FLAMENCO 2016”  organizowanego przez Sportowy Klub Taneczny „FLAMENCO” Siemianowice Śląskie w dn. 10.04.2016r.

Miejsce turnieju: Hala widowiskowo – sportowa, Kompleks Sportowy „Michał” w Siemianowicach Śląskich

UCHWAŁA nr 16/2016 (e-mailowa) z dn. 03.03.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju punktowego:

„XXXVII OTTT FLAMENCO 2016”  organizowanego przez Sportowy Klub Taneczny „FLAMENCO” Siemianowice Śląskie w dn. 19.06.2016r.

Miejsce turnieju: Hala widowiskowo – sportowa, Kompleks Sportowy „Michał” w Siemianowicach Śląskich

UCHWAŁA nr 17/2016 (e-mailowa) z dn. 03.03.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju punktowego:

„XXXVIII OTTT FLAMENCO 2016”  organizowanego przez Sportowy Klub Taneczny „FLAMENCO” Siemianowice Śląskie w dn. 02.10.2016r.

Miejsce turnieju: Hala widowiskowo – sportowa, Kompleks Sportowy „Michał” w Siemianowicach Śląskich

UCHWAŁA nr 18/2016 (e-mailowa) z dn. 03.03.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju punktowego:

„XXXIX OTTT FLAMENCO 2016”  organizowanego przez Sportowy Klub Taneczny „FLAMENCO” Siemianowice Śląskie w dn. 17.12.2016r.

Miejsce turnieju: Hala widowiskowo – sportowa, Kompleks Sportowy „Michał” w Siemianowicach Śląskich

UCHWAŁA nr  19 /2016 (e-mailowa) z dn. 05.03.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 6)

UCHWAŁA nr 20/2016 (e-mailowa) z dn. 09.03.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju punktowego:

„OTTT Beskidiana 2016”  organizowanego przez KTT NOWY STYL Bielsko-Biała

w dn. 15.05.2016r.

Miejsce turnieju: Hala Sportowa „Widok” w Bielsku-Białej

UCHWAŁA nr 21/2016 (e-mailowa) z dn. 09.03.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju punktowego:

„OTTT z udziałem par zagranicznych Sosnowiec Dance Cup 2016”  organizowanego przez SSTT KIEPURA Sosnowiec  w dn. 09.10.2016r.

Miejsce turnieju: Hala Sportowa „Dorjan” w Sosnowcu

UCHWAŁA nr 22/2016 (e-mailowa) z dn. 11.03.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju punktowego:

„OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Mysłowice i nagrodę właściciela marki Braks””  organizowanego przez Szkoła Tańca MULTIDANCE Mysłowice w dn. 22.05.2016r.

Miejsce turnieju: Hala Sportowa „Łagisza” w Będzinie

UCHWAŁA nr  23 /2016 (e-mailowa) z dn. 15.03.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

 (Załącznik 7)

UCHWAŁA nr  24 /2016 (e-mailowa) z dn. 30.03.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

 (Załącznik 8)

UCHWAŁA nr 25/2016 (e-mailowa) z dn. 31.03.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„XI OTTT ZORBA Rędziny 2016”  organizowanego przez Klub Tańca Towarzyskiego ZORBA Mykanów w dn. 28.05.2016r.

Miejsce turnieju: Hala sportowa, ul. Działkowiczów 20,  Rędziny k/Częstochowy

UCHWAŁA nr  26 /2016 (e-mailowa) z dn. 11.04.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 9)

UCHWAŁA nr  27 /2016 (e-mailowa) z dn. 20.04.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 10)

UCHWAŁA nr 28/2016 (e-mailowa) z dn. 21.04.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„OTTT ZORBA Rędziny 2017”  organizowanego przez Klub Tańca Towarzyskiego ZORBA Mykanów w dn. 18-19.03.2017 r.

Miejsce turnieju: Hala sportowa, ul. Działkowiczów 20,  Rędziny k/Częstochowy

UCHWAŁA nr  29 /2016 (e-mailowa) z dn. 24.04.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 11)

UCHWAŁA nr  30 /2016 z dn. 26.04.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego zapewnia nagrody finansowe w kategorii Dorośli w obu stylach tanecznych w turnieju o Mistrzostwo Okręgu Śląskiego PTT w następującej wysokości:

I miejsce – 1500 zł dla pary

II miejsce – 1200 zł dla pary

III miejsce – 900 zł dla pary

IV-VI miejsce – po 300 zł dla pary

UCHWAŁA nr  31 /2016 z dn. 26.04.2016r

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować turniej o Mistrzostwo i Puchar Okręgu Śląskiego PTT w kwocie 3000zł z przeznaczeniem na medale, puchary

UCHWAŁA nr  32/2016 z  dn.26.04.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia skreślić z listy członków PTT zawodników, którzy nie opłacili składki członkowskiej za rok 2016 (dane wg CBD PTT)

UCHWAŁA nr 33/2016 z  dn.26.04.2016r.

 Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia skreślić z listy członków PTT członków zwyczajnych, którzy nie opłacili składki członkowskiej za rok 2016  (dane wg CBD PTT)

UCHWAŁA nr 34/2016 z  dn.26.04.2016r.

 Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zakupić dysk zewnętrzny w celu archiwizowania wszelkich danych oraz dokumentów przekazywanych drogą elektroniczną w Okręgu Śląskim PTT

UCHWAŁA nr  35 /2016 (e-mailowa) z dn. 23.05.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

 (Załącznik 12)

UCHWAŁA nr  36 /2016 (e-mailowa) z dn. 06.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

 (Załącznik 13)

UCHWAŁA nr  37 /2016 (e-mailowa) z dn. 06.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach. W jego imieniu z praw członkowskich korzystać będzie klub GOLD DANCE Żory

Uchwała nr 38/2016 (e-mailowa) z dn. 07.06.2016r.
Zarząd Okręgu Śląskiego kieruje do komisji ds. Wyróżnień i Odznaczeń wnioski o nadanie odznaki  dla następujących członków PTT Okręgu Śląskiego:

Sławomir Grzybek- złota

Dariusz Kurzeja- złota

Waldemar Dudek- złota

Dorota Engler-Dudek – złota

Gardyańczyk Mariola – srebrna

Jolanta Jędryszczak – srebrna

Joanna Kurzeja – srebrna

Jolanta Trzemżalska – srebrna 

Marcin Kiszteliński- brązowa

Krzysztof Raczkiewicz – brązowa

UCHWAŁA nr 39/2016 z dn.08.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego powierza organizację turnieju o Mistrzostwo Okręgu Śląskiego i Puchar Okręgu Śląskiego w roku 2016  SKTT FLAMENCO Siemianowice Śl.

UCHWAŁA nr 40/2016 z dn.08.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyznacza na opiekuna Mistrzostw Okręgu Śląskiego oraz Pucharu Okręgu Śląskiego Marka Trzemżalskiego.

UCHWAŁA nr 41/2016 z dn.08.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego nominuje Dariusza Kurzeję na kapitana drużyny reprezentującej Okręg Śląski na Mistrzostwach Polski Południowej 2016.

UCHWAŁA nr 42/2016 z dn.08.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego postanawia zwrócić KTT SPIN Wodzisław Śl. nadpłatę za składki członkowskie tancerzy formacji za rok 2016 w wysokości 2100 zł.

UCHWAŁA nr 42/2016 z dn.08.06.2016r

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

 (Załącznik 14)

UCHWAŁA nr  43 /2016 (e-mailowa) z dn. 15.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

 (Załącznik 15)

UCHWAŁA nr 44/2016 (e-mailowa) z dn. 16.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju tańca:

„GALA TANECZNA  OTTT o Puchar Wójta Gminy Poraj PORAJ CUP 2016”  organizowanego przez Szkolę Tańca Dobrowolscy Częstochowa w dn. 27.11.2016r.

Miejsce turnieju: Hala sportowo-widowiskowa w Poraju

UCHWAŁA nr 45/2016 (e-mailowa) z dn. 16.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju tańca:

„II OTTT BIERUŃ 2016 o Puchar Burmistrza Miasta Bieruń z udziałem par Dorosłych i Senior”  organizowanego przez Szkołę Tańca WIR Mysłowice w dn. 05.11.2016r.

Miejsce turnieju: Hala sportowa Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bieruniu.

UCHWAŁA nr 46/2015 (e-mailowa) z dn.08.07.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować turniej BAL 2016 organizowany przez GSTS SZOK Gliwice w kwocie 2000zł

UCHWAŁA nr  47 /2016 (e-mailowa) z dn. 06.08.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, w którego imieniu z praw członkowskich korzystać będzie: Formacja Tańca Towarzyskiego „MONSUN”

UCHWAŁA nr  48 /2016 (e-mailowa) z dn. 12.08.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 16 – członkowie formacji)

UCHWAŁA nr  24 /2016 (e-mailowa) z dn. 30.03.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

 (Załącznik 8)

UCHWAŁA nr 25/2016 (e-mailowa) z dn. 31.03.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„XI OTTT ZORBA Rędziny 2016”  organizowanego przez Klub Tańca Towarzyskiego ZORBA Mykanów w dn. 28.05.2016r.

Miejsce turnieju: Hala sportowa, ul. Działkowiczów 20,  Rędziny k/Częstochowy

UCHWAŁA nr  26 /2016 (e-mailowa) z dn. 11.04.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 9)

UCHWAŁA nr  27 /2016 (e-mailowa) z dn. 20.04.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 10)

UCHWAŁA nr 28/2016 (e-mailowa) z dn. 21.04.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„OTTT ZORBA Rędziny 2017”  organizowanego przez Klub Tańca Towarzyskiego ZORBA Mykanów w dn. 18-19.03.2017 r.

Miejsce turnieju: Hala sportowa, ul. Działkowiczów 20,  Rędziny k/Częstochowy

UCHWAŁA nr  29 /2016 (e-mailowa) z dn. 24.04.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 11)

UCHWAŁA nr  30 /2016 z dn. 26.04.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego zapewnia nagrody finansowe w kategorii Dorośli w obu stylach tanecznych w turnieju o Mistrzostwo Okręgu Śląskiego PTT w następującej wysokości:

I miejsce – 1500 zł dla pary

II miejsce – 1200 zł dla pary

III miejsce – 900 zł dla pary

IV-VI miejsce – po 300 zł dla pary

UCHWAŁA nr  31 /2016 z dn. 26.04.2016r

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować turniej o Mistrzostwo i Puchar Okręgu Śląskiego PTT w kwocie 3000zł z przeznaczeniem na medale, puchary

UCHWAŁA nr  32/2016 z  dn.26.04.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia skreślić z listy członków PTT zawodników, którzy nie opłacili składki członkowskiej za rok 2016 (dane wg CBD PTT)

UCHWAŁA nr 33/2016 z  dn.26.04.2016r.

 Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia skreślić z listy członków PTT członków zwyczajnych, którzy nie opłacili składki członkowskiej za rok 2016  (dane wg CBD PTT)

UCHWAŁA nr 34/2016 z  dn.26.04.2016r.

 Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zakupić dysk zewnętrzny w celu archiwizowania wszelkich danych oraz dokumentów przekazywanych drogą elektroniczną w Okręgu Śląskim PTT

UCHWAŁA nr  35 /2016 (e-mailowa) z dn. 23.05.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

 (Załącznik 12)

UCHWAŁA nr  36 /2016 (e-mailowa) z dn. 06.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

 (Załącznik 13)

UCHWAŁA nr  37 /2016 (e-mailowa) z dn. 06.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach. W jego imieniu z praw członkowskich korzystać będzie klub GOLD DANCE Żory

Uchwała nr 38/2016 (e-mailowa) z dn. 07.06.2016r.
Zarząd Okręgu Śląskiego kieruje do komisji ds. Wyróżnień i Odznaczeń wnioski o nadanie odznaki  dla następujących członków PTT Okręgu Śląskiego:

Sławomir Grzybek- złota

Dariusz Kurzeja- złota

Waldemar Dudek- złota

Dorota Engler-Dudek – złota

Gardyańczyk Mariola – srebrna

Jolanta Jędryszczak – srebrna

Joanna Kurzeja – srebrna

Jolanta Trzemżalska – srebrna 

Marcin Kiszteliński- brązowa

Krzysztof Raczkiewicz – brązowa

UCHWAŁA nr 39/2016 z dn.08.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego powierza organizację turnieju o Mistrzostwo Okręgu Śląskiego i Puchar Okręgu Śląskiego w roku 2016  SKTT FLAMENCO Siemianowice Śl.

UCHWAŁA nr 40/2016 z dn.08.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyznacza na opiekuna Mistrzostw Okręgu Śląskiego oraz Pucharu Okręgu Śląskiego Marka Trzemżalskiego.

UCHWAŁA nr 41/2016 z dn.08.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego nominuje Dariusza Kurzeję na kapitana drużyny reprezentującej Okręg Śląski na Mistrzostwach Polski Południowej 2016.

UCHWAŁA nr 42/2016 z dn.08.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego postanawia zwrócić KTT SPIN Wodzisław Śl. nadpłatę za składki członkowskie tancerzy formacji za rok 2016 w wysokości 2100 zł.

UCHWAŁA nr 42/2016 z dn.08.06.2016r

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

 (Załącznik 14)

UCHWAŁA nr  43 /2016 (e-mailowa) z dn. 15.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przywraca członkostwo w PTT oraz wpis w CBD oraz przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.

 (Załącznik 15)

UCHWAŁA nr 44/2016 (e-mailowa) z dn. 16.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju tańca:

„GALA TANECZNA  OTTT o Puchar Wójta Gminy Poraj PORAJ CUP 2016”  organizowanego przez Szkoła Tańca Dobrowolscy Częstochowa w dn. 27.11.2016r.

Miejsce turnieju: Hala sportowo-widowiskowa w Poraju

UCHWAŁA nr 45/2016 (e-mailowa) z dn. 16.06.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju tańca:

„II OTTT BIERUŃ 2016 o Puchar Burmistrza Miasta Bieruń z udziałem par Dorosłych i Senior”  organizowanego przez Szkołę Tańca WIR Mysłowice w dn. 05.11.2016r.

Miejsce turnieju: Hala sportowa Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bieruniu.

UCHWAŁA nr 46/2015 (e-mailowa) z dn.08.07.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować turniej BAL 2016 organizowany przez GSTS SZOK Gliwice w kwocie 2000zł

UCHWAŁA nr  47 /2016 (e-mailowa) z dn. 06.08.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, w którego imieniu z praw członkowskich korzystać będzie: Formacja Tańca Towarzyskiego „MONSUN”

UCHWAŁA nr  48 /2016 (e-mailowa) z dn. 12.08.2016r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy. (Załącznik 16 – członkowie formacji)