Aktualne Uchwały Zarządu Okręgu Śląskiego PTT

UCHWAŁY  ZARZĄDU OKRĘGU  ŚLĄSKIEGO  2021 r.

UCHWAŁA nr  1 /2021 (e-mailowa) z dn. 03.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim firmę: Sebastian Ciosiński Chorzów

 

UCHWAŁA nr 2/2021 (e-mailowa) z dn. 03.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim firmę: K&S Fit&Dance Bytom, reprezentowaną przez Kingę Harazim

 

 UCHWAŁA nr 3/2021 (e-mailowa) z dn. 13.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 1)

 

UCHWAŁA nr 4/2021 (e-mailowa) z dn. 15.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim Fundację Wspierania Kultury Siódma Prowincja z siedzibą w Zabrzu. Nowy Członek Wpierający reprezentowany będzie przez Artura Całkę.

 

UCHWAŁA nr 5/2021 (e-mailowa) z dn. 15.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.  (Załącznik 2)

 

UCHWAŁA nr 6/2021 (e-mailowa) z dn. 20.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim Klub Tańca Towarzyskiego „MIX” z Rybnika, reprezentowany przez Artura Szymanowskiego.

 

UCHWAŁA nr 7/2021 (e-mailowa) z dn. 28.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 3)

 

UCHWAŁA nr 8/2021  z dn. 28.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zwolnić organizatorów turniejów PREMIUM, które odbędą się do 30czerwca 2021r. z opłaty za przyznanie praw do organizacji turnieju PREMIUM

 

UCHWAŁA nr 9/2021 z dn. 28.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  postanawia dofinansować kwotą 2000 zł organizację każdego turnieju PREMIUM rozgrywanego w terminie do 30 czerwca 2021r. w Okręgu Śląskim

 

UCHWAŁA nr 10/2021 z dn. 28.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  postanawia dofinansować kwotą 4000 zł organizację turniejów z cyklu Grand Prix Polski PTT rozgrywanych w roku 2021 w Okręgu Śląskim

 

 

 

UCHWAŁA nr 11/2021  z dn. 28.01.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  ustala ryczałt w wysokości 250 zł za jeden dzień pracy

w Komisji Sędziowskiej lub Komisji Skrutacyjnej na turnieju o „Puchar Wieczystego 2020” dla sędziów i skrutinerów będących członkami Okręgu Śląskiego PTT

 

UCHWAŁA nr 12/2021 (e-mailowa) z dn. 01.02.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim firmę SPORTAN Joanny Matuszewskiej z siedzibą w Gliwicach

 

UCHWAŁA nr 13/2021 (e-mailowa) z dn. 10.02.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 4)

 

UCHWAŁA nr 14/2021 (e-mailowa) z dn. 11.02.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„OTTT DANCE FESTIVAL RYDUŁTOWY 2021”  organizowanego przez Szkołę Tańca RONDO Rybnik w dn. 6-7.11.2021r.

Miejsce turnieju: Hala ROSIR w Rydułtowach

 

UCHWAŁA nr 15/2021 (e-mailowa) z dn. 17.02.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 5)

 

UCHWAŁA nr 16/2021 (e-mailowa) z dn. 17.02.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego zatwierdza preliminarz budżetu na rok 2021.

 

UCHWAŁA nr 17/2021 (e-mailowa) z dn. 20.02.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim firmę  MADLEN USŁUGI KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI, w której  imieniu z praw

członkowskich korzystać będzie: Studio Tańca Towarzyskiego TZR w Rybniku.

.

UCHWAŁA nr 18/2021 (e-mailowa) z dn. 28.02.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT kandydatów wg załączonej listy.  (Załącznik 6)

 

UCHWAŁA nr 19/2021 (e-mailowa) z dn. 11.03.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 7)

 

UCHWAŁA nr 20/2021 (e-mailowa) z dn. 12.03.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„Mysłowicki Festiwal Tańca pod patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice”  organizowanego przez Szkołę Tańca WIR Mysłowice w dn. 10.04.2021r.

Miejsce turnieju: Hala MOSiR w Mysłowicach

 

 

 

 UCHWAŁA nr 21/2021 (e-mailowa) z dn. 24.03.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 8)

 

UCHWAŁA nr 22/2021 (e-mailowa) z dn. 24.03.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków wspierających  PTT w Okręgu Śląskim Studio Tańca Henryka Kosubek z siedzibą w Katowicach

 

UCHWAŁA nr  23 /2021 (e-mailowa) z dn. 06.04.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyraża zgodę na zmianę nazwy członka wspierającego z: Sebastian Ciosiński Chorzów na LA CLAVE  Katowice

 

UCHWAŁA nr 24/2021 (e-mailowa) z dn. 06.04.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT  zawodników wg załączonej listy.  (Załącznik 9)

 

UCHWAŁA nr 25/2021 (e-mailowa) z dn. 12.04.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  postanawia dofinansować parom klas A i S oraz członkom Kadry Polski PTT szkolenie z Roberto Villa z Włoch, organizowane w dniu 01.05.2021r., kwotą 100 zł  na osobę

 

UCHWAŁA nr 26/2021 (e-mailowa) z dn. 23.04.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 10)

 

UCHWAŁA nr 27/2021 (e-mailowa) z dn. 04.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować szkolenie z Roberto Villa organizowane przez Szkołę Tańca DANCELOOK w Gliwicach w dniu 01.05.2021 r. kwotą w wysokości 2400 zł. 

UCHWAŁA nr 28/2021 (e-mailowa) z dn. 05.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 11)

 

UCHWAŁA nr 29/2021 (e-mailowa) z dn. 06.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować szkolenie z Roberto Villa organizowane przez Szkołę Tańca DANCELOOK w Gliwicach w dniu 1.05.2021 r. łączną kwotą w wysokości 2300 z. (zgodnie z uchwałą nr 25/2021 – załącznik 12 – lista par)

 

UCHWAŁA nr 30/2021 (e-mailowa) z dn. 17.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy.  (Załącznik 13)

 

UCHWAŁA nr 31/2021 z dn. 19.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego przyznaje organizację turnieju o Mistrzostwo Okręgu Śląskiego

 i Puchar Okręgu Śląskiego na rok 2021 Szkole Tańca WIR Mysłowice

 

 

UCHWAŁA nr 32/2021 z dn. 19.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyznacza na opiekuna Mistrzostw Okręgu Śląskiego oraz Pucharu Okręgu Śląskiego w roku 2021 Adama Szendzielorza

 

UCHWAŁA nr 33/2021 z dn. 19.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy  Okręgu Śląskiego PTT   na dzień 16.06.21r.

 

UCHWAŁA nr 34/2021 (e-mailowa) z dn. 20.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„XLVI OTTT FLAMENCO 2021”  organizowanego przez Sportowy Klub Taneczny FLAMENCO Siemianowice Śl. w dn. 26.09.2021r.

Miejsce turnieju: Kompleks Sportowy „Michał” Siemianowice Śl.

 

UCHWAŁA nr 35/2021 (e-mailowa) z dn. 20.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT  wyraża zgodę na organizację turnieju PREMIUM:

„XLVII OTTT FLAMENCO 2021” organizowanego przez Sportowy Klub Taneczny FLAMENCO Siemianowice Śl. w dn. 19.12.2021r.

Miejsce turnieju: Kompleks Sportowy „Michał” Siemianowice Śl.

 

UCHWAŁA nr 36/2021 (e-mailowa) z dn. 24.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT wg załączonej listy. (Załącznik 16)

 

UCHWAŁA nr 37/2021 z dn. 25.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować parom klas A i S oraz członkom Kadry Polski PTT szkolenie z zakresu tańców latynoamerykańskich z Dmitrijem Timokhinem, organizowane w dniu 31.05.2021r. przez Szkołę Tańca SUKCES z Jaworzna, kwotą 100 zł na osobę

 

UCHWAŁA nr 38/2021 (e-mailowa) z dn. 31.05.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy. (Załącznik 17)

 

UCHWAŁA nr 39/2021 (e-mailowa) z dn. 08.06.2021r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PTT oraz przywraca członkostwo i wpis w CBD PTT członkom zwyczajnym wg załączonej listy. (Załącznik 18)

 

UCHWAŁA nr 40/ 2021 z dn. 10.06.21r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia skreślić z listy członków zwyczajnych PTT w Okręgu Śląskim osoby, które nie uiściły opłaty składki członkowskiej za rok 2021.

 

UCHWAŁA nr 41/ 2021 z dn. 10.06.21r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2020 sporządzone przez biuro księgowe TAX-PARTNERS

 

UCHWAŁA nr 42/2021 (e-mailowa) z dnia 17.06.21r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza zapłatę za fakturę 0497/2021/H, w kwocie 1730,50 zł. Faktura obejmuje opłatę za wynajem sali i catering Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, który odbył się w dniu 16.06.2021r.

UCHWAŁA nr 43/2021 z dn. 26.06.2021 r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza protokół z zebrania Zarządu Okręgu Śląskiego PTT z dnia 10.06.2021r.

UCHWAŁA nr 44/2021 z dn. 26.06.2021 r.

Zarząd Okręgu Śląskiego postanawia dofinansować organizację turniejów w okresie od września do grudnia 2021 Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych 12000 zł, PUCHAR KLAS 5000 zł, Grand Prix Polski 5000 zł, turniej ogólnopolski 2500 zł

UCHWAŁA nr 45/2021 z dn. 26.06.2021 r.

Zarząd Okręgu Śląskiego postanawia o dofinansowanie sędziego głównego z okręgu śląskiego kwotą w wysokości 1400 za udział w pracach komisji na MŚ i Pucharze 2021

 

UCHWAŁA nr 46/2021 (e-mailowa) z dn. 09.07.2021 r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia wypłacić kwotę 1291,50 zł dla TAX PARTNERS S.C. BIURO RACHUNKOWE FILIP SUDER SABINA SUDER zgodnie z fakturą nr  FA 0384/21 za usługę księgową i sporządzenie sprawozdania finansowego z działalności okręgu

za rok 2020.