Aktualne Uchwały Zarządu Okręgu Śląskiego PTT

UCHWAŁY  ZARZĄDU OKRĘGU  ŚLĄSKIEGO  2023 r.

UCHWAŁA nr 1/2023 z dn. 12.01.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji Otwartych Mistrzostw i
Otwartego Pucharu Okręgu Śląskiego PTT Szkole Tańca Dobrowolscy z Częstochowy.
Opiekunem z ramienia Zarządu OŚ PTT ustanawia Aleksandrę Krawczyk.
UCHWAŁA nr 2/2023 z dn. 23.01.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji OTTT PORAJ CUP 2023 ST
Dobrowolscy z Częstochowy w terminie 19.11.2023.
UCHWAŁA nr 3/2023 z dn. 23.01.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin I OTTT TEAM ORNONTOWICE o Puchar
Wójta Gminy Ornontowice.
UCHWAŁA nr 4/2023 z dn. 03.02.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji Szkole Tańca Wir z Mysłowic
turnieju Mistrzostwa Bierunia w tańcu towarzyskim w terminie 4-5.11.2023.
Uchwała 5/2023 z dn. 06.02.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować Grand Prix Polski „…z pasji do
tańca…” – Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego ZORBA w kwocie 4000zł oraz Polish
Open Championships w kwocie 5000zł.
Uchwała 6/2023 z dn. 06.02.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zorganizować szkolenie okręgowe z zakresu tańców
standardowych z Szymonem Kalinowskim i Grażyną Grabicką w terminie 16-17.03.2023r.
Uchwała 7/2023 z dn. 07.02.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin III Mysłowickiego Festiwalu Tańca pod
honorowym patronatem Prezydenta miasta Mysłowice z udziałem par seniorskich.
Uchwała 8/2023 z dn. 09.02.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego wyraża zgodę na zmianę terminu III Mysłowickiego Festivalu Tańca
pod Honorowym patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice z udziałem par seniorskich Na
5.03.2023r.
Uchwała 9/2023 z dn. 18.02.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje nowych zawodników ptt zgodnie z listami zbiorczymi
z maili administratora bazy Pani Doroty Dudek dorotadudek@poczta.onet.pl od daty
03.11.2022 do 17.02.2022

Uchwałą 10/2023 z dn. 21.02.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza zmianę terminu II Ogólnopolski Taneczny Festiwal Asów 2023 z 13.05 na 6.05. Zmiana spowodowana jest zmiana w przepisie 8.3. Przepisów Sportowego Tańca Towarzyskiego PTT.

Uchwałą 11/2023 z dn. 26.02.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji XLIX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego “Flamenco 2023” Klubowi Flamenco z Siemianowic w terminie 3.12.2023 (wniosek w załączeniu).

Uchwałą 12/2023 z dn. 26.02.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza rekomendację. (Dokument w załączeniu).

Uchwałą 13/2023 z dn. 26.02.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin X Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź. (Regulamin w załączeniu).

Uchwałą 14/2023 z dn. 26.02.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin turnieju w Bojszowach – 2.04.2023 (regulamin w załączeniu)

Uchwała 15/2023 z dnia 15.03.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wyznacza termin walnego zebrania sprawozdawczego na 16 maja 2023 termin I 11:30, termin II 12:00 w Szkole Tańca Mistral ul. Gliwicka 162
w Tarnowskich Górach

               Program Walnego Zebrania Okręgu Śląskiego PTT:

Uchwała Zarządu Okręgu Śląskiego PTT nr 15/2023 z dnia 15.03.2022r.

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Śląskiego

PTT w dniu 16.05.2023r., które odbędzie się w Szkole Tańca MISTRAL ul. Gliwicka 162 w Tarnowskich Górach.

Pierwszy termin godz. 11:00, drugi termin godz. 11:30.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Śląskiego PTT

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 8. Zatwierdzenie porządku obrad.
 9. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Okręgu.
 10. Sprawozdanie finansowe Zarządu Okręgu.
 11. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 14. Przyjęcie sprawozdań przez głosowanie:
 • merytorycznego Zarządu
 • finansowego Zarządu
 • Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 • Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
 1. Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2023 rok.
 2. Dyskusja nad preliminarzem budżetowym na 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza na 2023 rok.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Uchwała 16/2023 z dnia 18.03.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza organizację szkolenia okręgowego z zakresu tańców latynoamerykańskich z Januszem Biały z terminie 11-12.04.2023r.

Uchwała 17/2023 z dnia 21.03.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin II Międzynarodowego Tanecznego Festiwalu Asów 2023 ( regulamin w załączeniu).

Uchwała 18/2023 z dnia 21.03.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji I MIKOŁAJKOWEGO POPÓW CUP 2023 GALI TANECZNNEJ O.T.T.T. o Puchar Wójta Gminy Popów Janka Kowalika Szkole Tańca Dobrowoscy (wniosek w załączeniu).

Uchwała 19/2023 z dnia 04.04.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zmienia  Przepisy współzawodnictwa turniejowego OKRĘGU ŚLĄSKIEGO PTT – W GRUPACH REKREACYJNYCH klas ”BRĄZ”, ”SREBRO”, ”ZŁOTO’’ (przepisy w załączeniu).

Uchwała 20/2023 z dnia 04.04.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zorganizować szkolenie okręgowe z zakresu tańców latynoamerykańskich z Natalią Piecewicz i Andrzejem Suchockim w terminie 22-23.05.2023r.

Uchwała 21/2023 z dnia 06.04.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza zmianę panelu sędziowskiego w regulaminie II Międzynarodowego Tanecznego Festiwalu Asów 2023 (regulamin w załączniku),

Uchwała 22/2023 z dnia 06.04.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin IV Mysłowickiego Festiwalu Tańca pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Mysłowice (regulamin w załączeniu).

Uchwała 23/2023 z dnia 25.04.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza poprawiony regulamin IV Mysłowickiego Festiwalu Tańca pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Mysłowice (regulamin w załączeniu).

Uchwała 24/2023 z dnia 08.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza zmianę miejsca rozegrania Festiwalu Tańca Zawirowani 2023 na Halę sportową, ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu. (Regulamin w załączeniu).

Uchwała 25/2023 z dnia 08.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza zmianę miejsca rozegrania Festiwalu Tańca Zawirowani 2023 na Halę sportową, ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu. (Regulamin w załączeniu).

Uchwała 26/2023 z dnia 08.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT uchwala stawkę za zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym dla członków Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Okręgu Śląskiego PTT oraz osób zaproszonych zgodną ze stawką ustaloną rozporządzeniem Ministra Transportu.

Uchwała 27/2023 z dnia 12.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zwracać koszty dojazdu samochodem osobowym dla członków Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Okręgu Śląskiego PTT oraz osób zaproszonych na wydarzenia związane z działalnością okręgu.

Uchwała 28/2023 z dnia 12.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT ustala wynagrodzenie za prowadzenie Centralnej Bazy Danych PTT w Okręgu Śląskim dla administratora zajmującego się sprawami zawodniczymi w wysokości 6000 zł płatne dwa razy w roku (czerwiec i grudzień), dla administratora zajmującego się sprawami turniejowymi w wysokości 50zł za dzień turnieju.

Uchwała 29/2023 z dnia 12.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować kwotą 5.000zł zakup pucharów na Polish Open Championships, które odbędzie się 2-4.06.2023r. w Zabrzu.

Uchwała 30/2023 z dnia 12.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować kwotą 5.000zł opłatę za oprawę Otwartych Mistrzostw i Otwartego Pucharu Okręgu Śląskiego PTT, które odbędą się 30.09-1.10.2023r. w Koziegłowach.

Uchwała 31/2023 z dnia 12.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia usunąć z kalendarza PTT OTTT

DANCE Don’t Wait – termin 17.06.2023r.

Uchwała 32/2023 z dnia 14.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin szkoleń okręgowych o następującej treści:

Regulamin szkoleń okręgowych Okręgu Śląskiego PTT

 • W szkoleniach organizowanych przez Okręg Śląski PTT udział wziąć mogą członkowie Polskiego Towarzystwa Tanecznego posiadający opłacona składkę członka zwyczajnego na rok bieżący.
 • Sędziowie i trenerzy z Okręgu Śląskiego PTT wstęp bezpłatny
 • Warunki udziału w szkoleniu:
  • zgłoszenie uczestnika w wymaganym terminie
  • wpłata opłaty za szkolenie na konto Okręgu Śląskiego PTT 94 1050 1298 1000 0090 3112 0687 w wymaganym terminie
  • zwrot opłaty związany z nieuczestniczeniem w szkoleniu okręgowym jest możliwy za zgodą Zarządu Okręg
 • Zarząd Okręgu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa w szkoleniu okręgowym, włącznie z odwołaniem go z uwagi na zbyt niską frekwencję.

Uchwała 33/2023 z dnia 14.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza organizację otwartego szkolenia okręgowego z zakresu tańców latynoamerykańskich z Andrzejem Suchockim i Natalią Piecewicz.

Szkolenie składać się będzie z dwóch części. Zajęcia zbiorowe dla par i solistów do klasy D oraz zajęcia dla par i solistów z klasą C,B,A,S.

Szkolenie odbędzie się w terminie 22-23.05.2023r.

Cena zajęć zbiorowych dla par i solistów (4x45min):

– 100zł od osoby.

Zajęcia dla par i solistów z klasą C,B,A,S odbędą się w poniedziałek 22.05 w Rybniku.

Zajęcia dla par i solistów do klasy D odbędą się we wtorek 23.05 w Wodzisławiu Śląskim.

Szczegółowy plan szkolenia zostanie podany wkrótce.

Wszyscy uczestnicy proszeni są o dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 100zł od osoby na konto Okręgu Śląskiego PTT 94 1050 1298 1000 0090 3112 0687 w terminie do 19.05.2023r. W tytule imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek szkolenie okręgowe 22-23.05.2023r.

Trenerzy oraz sędziowie Okręgu Śląskiego PTT wstęp bezpłatny.

> Kontakt oraz zapisy na szkolenie:

> Jakub Siemionka

> Tel 502 607 358

> E-mail: jsiemionka@gmail.com

Istnieje możliwość zarezerwowania lekcji indywidualnych.

> Kontakt oraz zapisy na lekcje indywidualne:

> Dominika Leszczyńska

> Messenger

> Tel. 730 168 108

> E-mail: rytm@op.pl

Uchwała 34/2023 z dnia 14.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza preliminarz budżetu szkolenia okręgowego z Andrzejem Suchockim i Natalią Piecewicz, zgodnie z załącznikiem.

PRELIMINARZ BUDŻETU – SZKOLENIE OKRĘGOWE OS PTT

PROWADZĄCY: Andrzej Suchocki i Natalia Piecewicz

MIEJSCE: Rybnik, Wodzisław Śląski

TERMIN: 22-23.05.2023 r.

LP

PRZYCHODY

GRUPA CBAS

GRUPA FED

1

Ilość uczestników x 100 zł

  

LP

KOSZTY

 

 

1

Zajęcia zbiorowe

8 x 340 zł

2720 zł

2

Zakwaterowanie

1 doba

400 zł

3

Wyżywienie

2 dni

500 zł

4

Zwrot kosztów przejazdu

450 km + opłaty A4, parkingi

600 zł

5

Sala

2 dni

2000 zł

6.

Inne

 

300 zł

  

RAZEM:

6520 zł

Uchwała 35/2023 z dnia 14.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego zatwierdza  sprawozdanie z działalności Okręgu Śląskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego za okres 01 styczeń 2022 – 31 grudzień 2022 roku. (Sprawozdanie w załączeniu).

 

Uchwała 36/2023 z dnia 14.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Skarbnika OŚ PTT za okres działalności I-XII. 2022r. (Sprawozdanie z załączeniu).

Uchwała 37/2023 z dnia 17.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin Turniej Tańca Towarzyskiego MAŁA MAJÓWKA 2023, który odbędzie się 11.06.2023r. w Tarnowskich Górach. (Regulamin w załączeniu). 

Uchwała 38/2023 z dnia 21.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza zmiany w preliminarzu budżetu szkolenia okręgowego z Andrzejem Suchockim i Natalią Piecewicz. (Preliminarz w załączeniu).

 

Uchwała 39/2023 z dnia 22.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza zapłatę za fakturę nr 20/2023 z dnia 21.05.2023r. o kwocie 1320zł. Faktura obejmuje opłatę za:

 • Wynajem sali na kontrolę OKR – 5.04.2023
 • Wynajem sali na kontrolę OKR – 27.04.2023
 • Wynajem sali na kontrolę OKR – 12.05.2023
 • Wynajem sali na Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Śląskiego PTT – 16.05.2023

(Faktura w załączeniu).

Uchwała 40/2023 z dnia 25.05.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza aktualizację przepisów współzawodnictwa turniejowego Okręgu Śląskiego PTT – w grupach rekreacyjnych klas: ”brąz”, „srebro”, „złoto”. ( przepisy w załączeniu).

 

Uchwała 41/2023 z dnia 14.06.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza organizację Mistrzostw Okręgu Śląskiego i Okręgu Opolskiego PTT (formuła zamknięta) i Otwartego Pucharu Okręgów Śląskiego i Opolskiego PTT w terminie 30.09-1.10.2023 w Koziegłowach.

Uchwała 42/2023 z dnia 15.06.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego wyraża zgodę na podpisanie umowy z firmą Śląska Szkoła Tańca Dariusz Kurzeja. Przedmiotem umowy jest określenie warunków dokonywania aktualizacji na stronie internetowej Okręgu Śląskiego PTT. (Umowa w załączeniu).

 

Uchwała 43/20232 z dnia 07.09.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza skład panelu sędziowskiego na MO Śląskiego i Opolskiego i Otwarty PO Śląskiego i Opolskiego PTT w składzie:

Dominika Leszczyńska – sędzia główny

Piotr Purchała

Magdalena Kordaszewska

Jacek Fidurski

Radosław Hojsan

Ernest Jeleń

Igor Wilczyński

Anna Kaplii

Filip Tasarz

 

WSZYSCY ZA, PRZECIW 0, WSTRZYMALI SIĘ 0

 

Uchwała 44/2023 z dnia 07.09.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia, aby konkurencje Solo Dance Open nie były liczone także do obowiązującego limitu dotyczącego minimum konkurencji na dany dzień turniejowy.

 

WSZYSCY ZA, PRZECIW 0, WSTRZYMALI SIĘ 0

 

Uchwala 45/2023 z dnia 07.09.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia ustalić kwotę wynagrodzenia dla sędziego głównego MO i PO Śląskiego PTT w wysokości 1000 zł za dzień oraz zwrócić koszty przejazdu

 

WSZYSCY ZA, PRZECIW 0, WSTRZYMALI SIĘ 0

 

Uchwała 46/2023 z dnia 07.09.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza zwrot kosztów podroży w kwocie 1241,20 zł dla Dominiki Leszczyńskiej w związku z uczestnictwem w zebraniu zarządu które odbyło się dzisiaj w dniu 07.09.2023

 

WSZYSCY ZA, PRZECIW 0, WSTRZYMALI SIĘ 0

 

Uchwala 47/2023 z dnia 07.09.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza wynagrodzenie dla opiekuna MO i PO w kwocie 750 pln za dzień

 

WSZYSCY ZA, PRZECIW 0, WSTRZYMALI SIĘ 0

Uchwała 48/2023 z dnia 11.09.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin III Mysłowickiego Festiwalu Tańca pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Mysłowice z udziałem par seniorskich (regulamin w załączeniu).

 

Uchwała 49/2023 z dnia 11.09.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza poprawiony regulamin III Mysłowickiego Festiwalu Tańca pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Mysłowice z udziałem par seniorskich (regulamin w załączeniu).

 

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin Mistrzostw Okręgu Śląskiego i Opolskiego PTT i Otwartego Pucharu Okręgu Śląskiego i Opolskiego PTT(regulamin w załączeniu).

 

Uchwała 50/2023 z dnia 14.09.2023

Poniżej przesyłam też uchwałę ZG.

 

2023-02-27

Zarząd Główny PTT wprowadza na rok 2023 możliwość rozgrywania Mistrzostw Okręgu PTT

w Solo Dance Open w zmniejszonej liczbie tańców :

– kat. 8-11 lat – WA,WW,Q / CCC, S, J;

– kat.12-13 lat – WA, T,WW,Q /CCC,S,R,J;

– kat.14-15 lat – WA T,WW,Q /CCC,S,R,J;

– kat.16-18 lat – WA T,WW,Q /CCC,S,R,J

– kat.19 lat i starsi – WA,T,WW,Q /CCC,S,R,J.

 

Decyzja w tej kwestii zostaje pozostawiona Zarządom Okręgów PTT. Konkurencje Solo Dance Open nie będą liczone także do obowiązującego limitu dotyczącego

minimum konkurencji na dany dzień turniejowy.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów.

 

Uchwała 51/2023 z dnia 21.09.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza preliminarz budżetu na szkolenie okręgowe, które odbędzie się 14-15.10.2023 w Częstochowie z Kingą Jurecką-Fiksa i Markiem Fiksa. (Preliminarz w załączeniu).

 

Uchwała 52/2023 z dnia 21.09.2023

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza zmiany w regulaminie Mistrzostw Okręgu Śląskiego i Opolskiego PTT i Otwartego Pucharu Okręgu Śląskiego i Opolskiego PTT. (Regulamin w załączeniu).

UCHWAŁY  ZARZĄDU OKRĘGU  ŚLĄSKIEGO  2022 r.

UCHWAŁA nr 1/2022 z dn. 10.01.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin Turnieju Tańca Towarzyskiego MAŁA
WIOSNA 2022, który odbędzie się 12.03.2022r. w Tarnowskich Górach (regulamin w
załączeniu).
UCHWAŁA nr 2/2022 z dn. 13.01.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje klub Wir z Bierunia w poczet członków wspierających.
Uchwała nr 3/2022 z 30.01.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji turnieju w
terminie 5-6.11.2022 Szkole Tańca Wir z Bierunia (wniosek w załączeniu).
Uchwała nr 4/2022 z dnia 30.01.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin Mysłowickiego Festiwalu Tańca pod
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta. (Regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 5/2022 z dnia 02.02.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdź regulamin OTTT Zorba (regulamin
w załączeniu).
Uchwała nr 6/2022 z dnia 2.02.2022
Z upoważnienia Pani Prezes proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia nowych zawodników
oraz przywrócenia członkostwa zawodnikom zgodnie z listą w załączniku
Uchwała nr 7/2022 z dnia 03.02.2022
Proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia nowych zawodników – FORUM
Zabrze – lista w załączeniu
Uchwała nr 8/2022 z dnia 04.02.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego dofinansuje turnieje rankingowe w 2022r. następującymi kwotami:
– GPP w stylach 4.000zł
– GPP w 10 tańcach 5.000zł
– Polish Open Championships 4.000zł
– Akademickie Mistrzostwa Polski 3.000zł
Uchwała nr 9/2022 z dnia 09.02.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji IV OTTT o
Puchar Starosty Będzińskiego organizatorowi Uczniowskiemu Klubowi Tańca
Towarzyskiego Akcent. Turniej odbędzie się 24.04.2022r.
Uchwała nr 10/2022 z dnia 20.02.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wprowadza poprawki do Przepisów współzawodnictwa
turniejowego OKRĘGU ŚLĄSKIEGO PTT – W GRUPACH REKREACYJNYCH klas: ”BRĄZ”,
„SREBRO”, „ZŁOTO”. Ujednolicony dokument w załączeniu.
Uchwała nr 11/2022 z dnia 22.02.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji Słonecznego
Turnieju Tańca Towarzyskiego Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury w
Sosnowcu w terminie 11.06.2022r.
Uchwała nr 12/2022 z dnia 03.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT akceptuje regulamin VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA O
PUCHAR BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ (regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 13/2022 z dnia 03.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT akceptuje zmiany w regulaminie VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
TAŃCA O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ (regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 14/2022 z dnia 08.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje nowych zawodników ptt zgodnie z listą z maili
administratora bazy Pani Doroty Dudek dorotadudek@poczta.onet.pl od daty 13.02.2022 do
02.03.2022
Uchwała nr 15/2022 z dnia 08.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji turnieju Szkole Tańca Wir z
Mysłowic w terminie 17.09.2022r. (Zgłoszenie w załączeniu).
Uchwała nr 16/2022 z dnia 08.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT akceptuje regulamin OTTT o Puchar Wójta Gminy Bojszowy.
(Regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 17/2022 z dnia 14.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT aktualizuje Przepisy współzawodnictwa turniejowego OKRĘGU
ŚLĄSKIEGO PTT – W GRUPACH REKREACYJNYCH klas: ”BRĄZ”, „SREBRO”, „ZŁOTO”. (Przepisy
w załączeniu).
Uchwała nr 18/2022 z dnia 16.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin Otwartych Mistrzostw Ziemi tarnogórskiej
w sportowym tańcu towarzyskim i OTTT. (Regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 19/2022 z dnia 16.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji turnieju Mała Majówka Szkole
Tańca MISTRAL. (Wniosek w załączeniu).
Uchwała nr 20/2022 z dnia 24.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawa do organizacji dwóch turniejów tańca klubowi
Flamenco z Siemianowic Śląskich. (Wnioski w załączeniu).
Uchwała nr 21/2022 z dnia 25.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT ustala termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego na dzień
13.05.2022r.
Uchwała nr 22/2022 z dnia 28.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin IV Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego o Puchar Starosty Będzińskiego (regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 23/2022 z dnia 29.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji Ogólnopolskiego Tanecznego
Festiwalu Asów 2022 Akademii Tańca AS w Sosnowcu w terminie 18.06.2022r. (wniosek
w załączeniu).
Uchwała nr 24/2022 z dnia 05.04.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznanie prawo do organizacji GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY
Ultex-Pol CUP 2022 klubowi Dobrowolscy z Częstochowy w terminie 11.09.
Uchwała nr 25/2022 z dnia 07.04.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo bezpłatnego udziału tancerzom z Ukrainy
w szkoleniu okręgowym zaplanowanym na 8-11 kwietnia z Katusha Spasitel.
Uchwała nr 26/2022 z dnia 13.04.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin Turnieju Tańca Towarzyskiego MAŁA
WIOSNA 2022.
Uchwała nr 27/2022 z dnia 21.04.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Śląskiego PTT.
Data: 13.05.2022r.
Miejsce; Szkoła Tańca Akcent, Aleja Hugona Kołłątaja 73, 42-500 Będzin
I termin: godz. 16.30
II termin: godz. 17.00
W załączeniu porządek obrad.
Uchwała nr 28/2022 z dnia 25.04.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza zmianę miejsca Walnego Zebrania Sprawozdawczego
PTT na Szkołę Tańca MISTRAL ul. Gliwicka 162 w Tarnowskich Górach.
Uchwała nr 29/2022 z dnia 30.04.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin XII Ogólnopolski Turnieju Tańca
Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Będzina (regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 30/2022 z dnia 09.05.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin Turnieju Tańca Towarzyskiego Roztańczony
Dzień Dziecka 2022 (regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 31/2022 z dnia 13.05.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje nowych zawodników ptt zgodnie z listą z maili
administratora bazy Pani Doroty Dudek dorotadudek@poczta.onet.pl od daty 08.03.2022 do
09.05.2022

Uchwała nr 32/2022 z dnia 16.05.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji Turnieju Tańca Towarzyskiego
Witaj szkoło – Szkole tańca MISTRAL. (Wniosek w załączeniu).
Uchwała nr 33/2022 z dnia 18.05.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT akceptuje regulamin XLVII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Towarzyskiego „Flamenco” (regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 34/2022 z dnia 13.06.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji turnieju tańca Mały Patriota
Szkole Tańca MISTRAL w terminie 11.11.2022r.
(wniosek w załączeniu).
Uchwała nr 35/2022 z dnia 13.06.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji OTT Dance Festiwal Rydułtowy
2022 klubowi Rondo Rybnik w terminie 4.12.2022r.
(wniosek w załączeniu).
Uchwała nr 36/2022 z dnia 13.06.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji następujących turniejów Szkole
Tańca MISTRAL (wnioski w załączeniu):
5.03.2023 – Mała Wiosna
29.04.2023 – Mała Majówka
18.06.2023 – Małe Lato
7.10.2023 – Mała Jesień
11.11.2023 – Mały Patriota
16.12.2023 – Mała Gwiazdka
Uchwała nr 37/2022 z dnia 23.08.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza terminy turniejów organizowanych przez Uks Akcent
(wnioski w załączeniu):
– 26.03.2023 X OTTT Czeladź
– 21.05.2023 XIV OTTT Będzin
– 11.06.2023 V OTTT Będzin
– 22.10.2023 XV OTTT Będzin
– 26.11.2023 XI OTTT Czeladź
Uchwała nr 38/2022 z dnia 28.08.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT decyduje o organizacji Otwartych Mistrzostw i otwartego
Pucharu Okręgu Śląskiego PTT w terminie 01.10.2022. Głosowało 6 osób. Za głosowali :
Aleksandra Krawczyk, Dominika Leszczyńska , Krzysztof Kozana, Adrian Dobrowolski, Dorota
Dudek, Jakub Siemionka
Uchwała nr 39/2022 z dnia 28.08.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zorganizować Otwarte Mistrzostwa oraz Otwarty
Puchar Okręgu śląskiego PTT z okręgiem /Pomorskim PTT. Głosowało 6 osób. Za było 6 osób:
Aleksandra Krawczyk, Dominika Leszczyńska , Krzysztof Kozana, Adrian Dobrowolski, Dorota
Dudek, Jakub Siemionka
Uchwała nr 40/2022 z dnia 28.08.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zorganizować szkolenie okręgowe z tańców
latynoamerykańskich z Igorem Wilczyńskim i Ania Kapii w terminie 29-30.09.2022. Głosowało
5 osób. Za było 5 osób: Aleksandra Krawczyk, Dominika Leszczyńska , Krzysztof Kozana, Dorota
Dudek, Jakub Siemionka
Uchwała nr 41/2022 z dnia 02.09.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin Turnieju Tańca Towarzyskiego Mała Jesień
(regulamin w załączeniu).
UCHWAŁA 42/2022 z dnia 06.09.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia o dodatkowym dofinansowaniu turnieju Grand Prix
Polski PTT w 10 tańcach i Gali Tanecznej Koziegłowy ULTEX-POL CUP 2022 w kwocie 3000 zł
UCHWAŁA 43/2022 z dnia 11.09.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków
wspierających Prestige Katowice. (Wniosek w załączeniu).
UCHWAŁA 44 /2022 z dnia 11.09.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin II Mysłowicki Festiwal Tańca z udziałem
par seniorskich ( regulamin w załączeniu).
UCHWAŁA 45 /2022 z dnia 21.09.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin XIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Będzina (regulamin w załączeniu).
UCHWAŁA 46 /2022 z dnia 22.09.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza zmiany w regulaminie II Mysłowickiego Festiwalu
Tańca z udziałem par seniorskich (regulamin w załączeniu).
UCHWAŁA 47 /2022 z dnia 23.09.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przekazuje prawo do organizacji Turnieju Tańca Towarzyskiego –
100 urodziny Zabrza o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury – Katarzyny Flak
Mistrzowskiej Akademii Tanecznej z Zabrza (wniosek w załączeniu).
UCHWAŁA 48 /2022 z dnia 03.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia opłacić nocleg dla członków Zarządu po Otwartych
Mistrzostwach i Otwartym Pucharze Okręgów Śląskiego i Pomorskiego PTT. Kwota 2650zł.
UCHWAŁA 49 /2022 z dnia 06.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia ogłosić Konkurs Ofert na organizację Otwartych
Mistrzostw Okręgu Śląskiego i Otwartego Pucharu Okręgu Śląskiego w roku 2023. W
załączeniu warunki konkursu.
UCHWAŁA 50/2022 z dnia 12.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza zmianę terminu turnieju NitroErg Dance Festival –
6.11.2022r.
UCHWAŁA 51/2022 z dnia 16.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego zatwierdza regulamin turnieju NitroErg Dance Festival (regulamin w
załączeniu).
UCHWAŁA 52/2022 z dnia 20.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawa do organizacji Szkole
Tańca WIR z Mysłowic następujących turniejów:
– 4.03.2022 – III Mysłowicki Festiwal Tańca pod Honorowym patronatem Prezydenta miasta
Mysłowice
– 27-28.05.2023 – IV Mysłowicki Festiwal Tańca pod Honorowym patronatem Prezydenta
miasta Mysłowice
– 8.10.2023 – V Mysłowicki Festiwal Tańca pod Honorowym patronatem Prezydenta miasta
Mysłowice
UCHWAŁA 53/2022 z dnia 20.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu
Asów Sportowemu Klubowi Akademia Tańca As z Sosnowca – termin 13.05.2022r. (Wniosek
w załączeniu).
UCHWAŁA 53/2022 z dnia 26.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje nowych zawodników ptt zgodnie z listą z maili
administratora bazy Pani Doroty Dudek dorotadudek@poczta.onet.pl od daty 10.05.2022 do
26.10.2022
UCHWAŁA 54/2022 z dnia 26.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin OTTT 100 urodziny Zabrza o Puchar
Dyrektora MOK Katarzyny Flak
UCHWAŁA 55/2022 z dnia 29.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin OTTT Mały Patriota
UCHWAŁA 56/2022 z dnia 31.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin IX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź.
UCHWAŁA 57/2022 z dnia 04.11.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zmienia ilość tańców na 3 w rywalizacji w kategorii do 11 lat
brąz podczas NitroErg Dance Festival w Bieruniu.
UCHWAŁA 58/2022 z dnia 07.11.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin BARBÓRKOWEGO Turnieju Tańca
Towarzyskiego RYDUŁTOWY 2022
UCHWAŁA 59/2022 z dnia 08.11.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin XLVII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Towarzyskiego „Flamenco
UCHWAŁA 60/2022 z dnia 08.12.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji Szkole Tańca Wir z Bierunia II
OTTT o Puchar Wójta Gminy Bojszowy w terminie
2.04.2023r.
UCHWAŁA 61/2022 z dnia 15.12.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji OTTT Dance Dont Wait Szkole
Tańca Dance Dont Wait w terminie 17.06.2023r.
UCHWAŁA 62/2022 z dnia 15.12.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować udział Sędziów reprezentujących
Okręg Śląski w pracach Komisji Sędziowskiej Pucharu Wieczystego w Krakowie 9-11.12.2022
w wysokości 550 zł za każdy dzień pracy (na podstawie wystawionej faktury/rachunku).