Aktualne Uchwały Zarządu Okręgu Śląskiego PTT

UCHWAŁY  ZARZĄDU OKRĘGU  ŚLĄSKIEGO  2023 r.

UCHWAŁA nr 1/2023 z dn. 12.01.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji Otwartych Mistrzostw i
Otwartego Pucharu Okręgu Śląskiego PTT Szkole Tańca Dobrowolscy z Częstochowy.
Opiekunem z ramienia Zarządu OŚ PTT ustanawia Aleksandrę Krawczyk.
UCHWAŁA nr 2/2023 z dn. 23.01.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji OTTT PORAJ CUP 2023 ST
Dobrowolscy z Częstochowy w terminie 19.11.2023.
UCHWAŁA nr 3/2023 z dn. 23.01.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin I OTTT TEAM ORNONTOWICE o Puchar
Wójta Gminy Ornontowice.
UCHWAŁA nr 4/2023 z dn. 03.02.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji Szkole Tańca Wir z Mysłowic
turnieju Mistrzostwa Bierunia w tańcu towarzyskim w terminie 4-5.11.2023.
Uchwała 5/2023 z dn. 06.02.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować Grand Prix Polski „…z pasji do
tańca…” – Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego ZORBA w kwocie 4000zł oraz Polish
Open Championships w kwocie 5000zł.
Uchwała 6/2023 z dn. 06.02.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zorganizować szkolenie okręgowe z zakresu tańców
standardowych z Szymonem Kalinowskim i Grażyną Grabicką w terminie 16-17.03.2023r.
Uchwała 7/2023 z dn. 07.02.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin III Mysłowickiego Festiwalu Tańca pod
honorowym patronatem Prezydenta miasta Mysłowice z udziałem par seniorskich.
Uchwała 8/2023 z dn. 09.02.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego wyraża zgodę na zmianę terminu III Mysłowickiego Festivalu Tańca
pod Honorowym patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice z udziałem par seniorskich Na
5.03.2023r.
Uchwała 9/2023 z dn. 18.02.2023
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje nowych zawodników ptt zgodnie z listami zbiorczymi
z maili administratora bazy Pani Doroty Dudek dorotadudek@poczta.onet.pl od daty
03.11.2022 do 17.02.2022

UCHWAŁY  ZARZĄDU OKRĘGU  ŚLĄSKIEGO  2022 r.

UCHWAŁA nr 1/2022 z dn. 10.01.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin Turnieju Tańca Towarzyskiego MAŁA
WIOSNA 2022, który odbędzie się 12.03.2022r. w Tarnowskich Górach (regulamin w
załączeniu).
UCHWAŁA nr 2/2022 z dn. 13.01.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje klub Wir z Bierunia w poczet członków wspierających.
Uchwała nr 3/2022 z 30.01.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji turnieju w
terminie 5-6.11.2022 Szkole Tańca Wir z Bierunia (wniosek w załączeniu).
Uchwała nr 4/2022 z dnia 30.01.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin Mysłowickiego Festiwalu Tańca pod
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta. (Regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 5/2022 z dnia 02.02.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdź regulamin OTTT Zorba (regulamin
w załączeniu).
Uchwała nr 6/2022 z dnia 2.02.2022
Z upoważnienia Pani Prezes proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia nowych zawodników
oraz przywrócenia członkostwa zawodnikom zgodnie z listą w załączniku
Uchwała nr 7/2022 z dnia 03.02.2022
Proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia nowych zawodników – FORUM
Zabrze – lista w załączeniu
Uchwała nr 8/2022 z dnia 04.02.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego dofinansuje turnieje rankingowe w 2022r. następującymi kwotami:
– GPP w stylach 4.000zł
– GPP w 10 tańcach 5.000zł
– Polish Open Championships 4.000zł
– Akademickie Mistrzostwa Polski 3.000zł
Uchwała nr 9/2022 z dnia 09.02.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji IV OTTT o
Puchar Starosty Będzińskiego organizatorowi Uczniowskiemu Klubowi Tańca
Towarzyskiego Akcent. Turniej odbędzie się 24.04.2022r.
Uchwała nr 10/2022 z dnia 20.02.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT wprowadza poprawki do Przepisów współzawodnictwa
turniejowego OKRĘGU ŚLĄSKIEGO PTT – W GRUPACH REKREACYJNYCH klas: ”BRĄZ”,
„SREBRO”, „ZŁOTO”. Ujednolicony dokument w załączeniu.
Uchwała nr 11/2022 z dnia 22.02.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji Słonecznego
Turnieju Tańca Towarzyskiego Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury w
Sosnowcu w terminie 11.06.2022r.
Uchwała nr 12/2022 z dnia 03.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT akceptuje regulamin VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA O
PUCHAR BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ (regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 13/2022 z dnia 03.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT akceptuje zmiany w regulaminie VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
TAŃCA O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ (regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 14/2022 z dnia 08.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje nowych zawodników ptt zgodnie z listą z maili
administratora bazy Pani Doroty Dudek dorotadudek@poczta.onet.pl od daty 13.02.2022 do
02.03.2022
Uchwała nr 15/2022 z dnia 08.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji turnieju Szkole Tańca Wir z
Mysłowic w terminie 17.09.2022r. (Zgłoszenie w załączeniu).
Uchwała nr 16/2022 z dnia 08.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT akceptuje regulamin OTTT o Puchar Wójta Gminy Bojszowy.
(Regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 17/2022 z dnia 14.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT aktualizuje Przepisy współzawodnictwa turniejowego OKRĘGU
ŚLĄSKIEGO PTT – W GRUPACH REKREACYJNYCH klas: ”BRĄZ”, „SREBRO”, „ZŁOTO”. (Przepisy
w załączeniu).
Uchwała nr 18/2022 z dnia 16.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin Otwartych Mistrzostw Ziemi tarnogórskiej
w sportowym tańcu towarzyskim i OTTT. (Regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 19/2022 z dnia 16.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji turnieju Mała Majówka Szkole
Tańca MISTRAL. (Wniosek w załączeniu).
Uchwała nr 20/2022 z dnia 24.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawa do organizacji dwóch turniejów tańca klubowi
Flamenco z Siemianowic Śląskich. (Wnioski w załączeniu).
Uchwała nr 21/2022 z dnia 25.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT ustala termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego na dzień
13.05.2022r.
Uchwała nr 22/2022 z dnia 28.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin IV Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego o Puchar Starosty Będzińskiego (regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 23/2022 z dnia 29.03.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji Ogólnopolskiego Tanecznego
Festiwalu Asów 2022 Akademii Tańca AS w Sosnowcu w terminie 18.06.2022r. (wniosek
w załączeniu).
Uchwała nr 24/2022 z dnia 05.04.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznanie prawo do organizacji GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY
Ultex-Pol CUP 2022 klubowi Dobrowolscy z Częstochowy w terminie 11.09.
Uchwała nr 25/2022 z dnia 07.04.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo bezpłatnego udziału tancerzom z Ukrainy
w szkoleniu okręgowym zaplanowanym na 8-11 kwietnia z Katusha Spasitel.
Uchwała nr 26/2022 z dnia 13.04.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin Turnieju Tańca Towarzyskiego MAŁA
WIOSNA 2022.
Uchwała nr 27/2022 z dnia 21.04.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Śląskiego PTT.
Data: 13.05.2022r.
Miejsce; Szkoła Tańca Akcent, Aleja Hugona Kołłątaja 73, 42-500 Będzin
I termin: godz. 16.30
II termin: godz. 17.00
W załączeniu porządek obrad.
Uchwała nr 28/2022 z dnia 25.04.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza zmianę miejsca Walnego Zebrania Sprawozdawczego
PTT na Szkołę Tańca MISTRAL ul. Gliwicka 162 w Tarnowskich Górach.
Uchwała nr 29/2022 z dnia 30.04.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin XII Ogólnopolski Turnieju Tańca
Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Będzina (regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 30/2022 z dnia 09.05.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin Turnieju Tańca Towarzyskiego Roztańczony
Dzień Dziecka 2022 (regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 31/2022 z dnia 13.05.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje nowych zawodników ptt zgodnie z listą z maili
administratora bazy Pani Doroty Dudek dorotadudek@poczta.onet.pl od daty 08.03.2022 do
09.05.2022

Uchwała nr 32/2022 z dnia 16.05.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji Turnieju Tańca Towarzyskiego
Witaj szkoło – Szkole tańca MISTRAL. (Wniosek w załączeniu).
Uchwała nr 33/2022 z dnia 18.05.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT akceptuje regulamin XLVII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Towarzyskiego „Flamenco” (regulamin w załączeniu).
Uchwała nr 34/2022 z dnia 13.06.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji turnieju tańca Mały Patriota
Szkole Tańca MISTRAL w terminie 11.11.2022r.
(wniosek w załączeniu).
Uchwała nr 35/2022 z dnia 13.06.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji OTT Dance Festiwal Rydułtowy
2022 klubowi Rondo Rybnik w terminie 4.12.2022r.
(wniosek w załączeniu).
Uchwała nr 36/2022 z dnia 13.06.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji następujących turniejów Szkole
Tańca MISTRAL (wnioski w załączeniu):
5.03.2023 – Mała Wiosna
29.04.2023 – Mała Majówka
18.06.2023 – Małe Lato
7.10.2023 – Mała Jesień
11.11.2023 – Mały Patriota
16.12.2023 – Mała Gwiazdka
Uchwała nr 37/2022 z dnia 23.08.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza terminy turniejów organizowanych przez Uks Akcent
(wnioski w załączeniu):
– 26.03.2023 X OTTT Czeladź
– 21.05.2023 XIV OTTT Będzin
– 11.06.2023 V OTTT Będzin
– 22.10.2023 XV OTTT Będzin
– 26.11.2023 XI OTTT Czeladź
Uchwała nr 38/2022 z dnia 28.08.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT decyduje o organizacji Otwartych Mistrzostw i otwartego
Pucharu Okręgu Śląskiego PTT w terminie 01.10.2022. Głosowało 6 osób. Za głosowali :
Aleksandra Krawczyk, Dominika Leszczyńska , Krzysztof Kozana, Adrian Dobrowolski, Dorota
Dudek, Jakub Siemionka
Uchwała nr 39/2022 z dnia 28.08.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zorganizować Otwarte Mistrzostwa oraz Otwarty
Puchar Okręgu śląskiego PTT z okręgiem /Pomorskim PTT. Głosowało 6 osób. Za było 6 osób:
Aleksandra Krawczyk, Dominika Leszczyńska , Krzysztof Kozana, Adrian Dobrowolski, Dorota
Dudek, Jakub Siemionka
Uchwała nr 40/2022 z dnia 28.08.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia zorganizować szkolenie okręgowe z tańców
latynoamerykańskich z Igorem Wilczyńskim i Ania Kapii w terminie 29-30.09.2022. Głosowało
5 osób. Za było 5 osób: Aleksandra Krawczyk, Dominika Leszczyńska , Krzysztof Kozana, Dorota
Dudek, Jakub Siemionka
Uchwała nr 41/2022 z dnia 02.09.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin Turnieju Tańca Towarzyskiego Mała Jesień
(regulamin w załączeniu).
UCHWAŁA 42/2022 z dnia 06.09.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia o dodatkowym dofinansowaniu turnieju Grand Prix
Polski PTT w 10 tańcach i Gali Tanecznej Koziegłowy ULTEX-POL CUP 2022 w kwocie 3000 zł
UCHWAŁA 43/2022 z dnia 11.09.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje w poczet członków
wspierających Prestige Katowice. (Wniosek w załączeniu).
UCHWAŁA 44 /2022 z dnia 11.09.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin II Mysłowicki Festiwal Tańca z udziałem
par seniorskich ( regulamin w załączeniu).
UCHWAŁA 45 /2022 z dnia 21.09.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin XIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Będzina (regulamin w załączeniu).
UCHWAŁA 46 /2022 z dnia 22.09.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza zmiany w regulaminie II Mysłowickiego Festiwalu
Tańca z udziałem par seniorskich (regulamin w załączeniu).
UCHWAŁA 47 /2022 z dnia 23.09.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przekazuje prawo do organizacji Turnieju Tańca Towarzyskiego –
100 urodziny Zabrza o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury – Katarzyny Flak
Mistrzowskiej Akademii Tanecznej z Zabrza (wniosek w załączeniu).
UCHWAŁA 48 /2022 z dnia 03.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia opłacić nocleg dla członków Zarządu po Otwartych
Mistrzostwach i Otwartym Pucharze Okręgów Śląskiego i Pomorskiego PTT. Kwota 2650zł.
UCHWAŁA 49 /2022 z dnia 06.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia ogłosić Konkurs Ofert na organizację Otwartych
Mistrzostw Okręgu Śląskiego i Otwartego Pucharu Okręgu Śląskiego w roku 2023. W
załączeniu warunki konkursu.
UCHWAŁA 50/2022 z dnia 12.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza zmianę terminu turnieju NitroErg Dance Festival –
6.11.2022r.
UCHWAŁA 51/2022 z dnia 16.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego zatwierdza regulamin turnieju NitroErg Dance Festival (regulamin w
załączeniu).
UCHWAŁA 52/2022 z dnia 20.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawa do organizacji Szkole
Tańca WIR z Mysłowic następujących turniejów:
– 4.03.2022 – III Mysłowicki Festiwal Tańca pod Honorowym patronatem Prezydenta miasta
Mysłowice
– 27-28.05.2023 – IV Mysłowicki Festiwal Tańca pod Honorowym patronatem Prezydenta
miasta Mysłowice
– 8.10.2023 – V Mysłowicki Festiwal Tańca pod Honorowym patronatem Prezydenta miasta
Mysłowice
UCHWAŁA 53/2022 z dnia 20.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu
Asów Sportowemu Klubowi Akademia Tańca As z Sosnowca – termin 13.05.2022r. (Wniosek
w załączeniu).
UCHWAŁA 53/2022 z dnia 26.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyjmuje nowych zawodników ptt zgodnie z listą z maili
administratora bazy Pani Doroty Dudek dorotadudek@poczta.onet.pl od daty 10.05.2022 do
26.10.2022
UCHWAŁA 54/2022 z dnia 26.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin OTTT 100 urodziny Zabrza o Puchar
Dyrektora MOK Katarzyny Flak
UCHWAŁA 55/2022 z dnia 29.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin OTTT Mały Patriota
UCHWAŁA 56/2022 z dnia 31.10.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin IX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź.
UCHWAŁA 57/2022 z dnia 04.11.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zmienia ilość tańców na 3 w rywalizacji w kategorii do 11 lat
brąz podczas NitroErg Dance Festival w Bieruniu.
UCHWAŁA 58/2022 z dnia 07.11.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin BARBÓRKOWEGO Turnieju Tańca
Towarzyskiego RYDUŁTOWY 2022
UCHWAŁA 59/2022 z dnia 08.11.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zatwierdza regulamin XLVII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Towarzyskiego „Flamenco
UCHWAŁA 60/2022 z dnia 08.12.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji Szkole Tańca Wir z Bierunia II
OTTT o Puchar Wójta Gminy Bojszowy w terminie
2.04.2023r.
UCHWAŁA 61/2022 z dnia 15.12.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT przyznaje prawo do organizacji OTTT Dance Dont Wait Szkole
Tańca Dance Dont Wait w terminie 17.06.2023r.
UCHWAŁA 62/2022 z dnia 15.12.2022
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT postanawia dofinansować udział Sędziów reprezentujących
Okręg Śląski w pracach Komisji Sędziowskiej Pucharu Wieczystego w Krakowie 9-11.12.2022
w wysokości 550 zł za każdy dzień pracy (na podstawie wystawionej faktury/rachunku).