Władze Okręgu Śląskiego PTT

Skład Zarządu Okręgu Śląskiego:

  • Prezes: Aleksandra Krawczyk
  • V-ce prezes: Jakub Siemionka
  • V-ce prezes: Krzysztof Kozana
  • Sekretarz: Adam Szendzielorz
  • Skarbnik: Dominika Leszczyńska

Członkowie:

  • Dorota Engler – Dudek
  • Adrian Dobrowolski

Komisja rewizyjna:
• Łukasz Szymczyk – Przewodniczący
• Monika Pasek – Wiceprzewodniczący
• Mariola Gardyańczyk – Sekretarz

Sąd koleżeński:
• Marcin Kiszteliński – Przewodniczący
• Mariusz Nosal – Wiceprzewodniczący
• Maciej Nagórski – Sekretarz

Delegaci:
• Aleksandra Krawczyk
• Jakub Siemionka
• Krzysztof Kozana
• Adam Szendzielorz
• Dominika Leszczyńska
• Dorota Engler Dudek
• Adrian Dobrowolski
• Mariola Gardyańczyk
• Marcin Kiszteliński
• Maciej Nagórski
• Dominik Rudnicki-Sipajło
• Łukasz Szymczyk
• Marek Trzemżalski
• Mariusz Nosal