Sędziowie Tańca Sportowego – kategoria III

  • Waldemar Dudek – Sędzia kat. III
  • Aleksandra Krawczyk – Sędzia kat. III
  • Michał Lozinszek – Sędzia kat. III
  • Julia Maślanka – Sędzia kat. III