Nadzwyczajne Walne Zebranie OŚ

0

Nadzwyczajne Walne Zebranie Okręgu Śląskiego PTT odbędzie się 21.06.2022r. w formule on-line na platformie ZOOM, I-szy termin godz. 22:00, II-gi termin 22:30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  Okręgu Śląskiego PTT 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

3. Wybór Komisji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Wybór członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

7. Podjęcie uchwał.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Okręgu Śląskiego PTT.=

Udostępnij post swoim znajomym!

Related Posts