Nadzwyczajny Walny Zjazd Wyborczy

0
Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zawiadamia, że w dniu 09.04.2019 r (wtorek) zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Wyborczy celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Okręgu Śląskiego. 
 
Miejsce: Restauracja „ZEPPELIN” Gliwice, ul. Toszecka 182
I termin –  godz. 10.15
II termin – godz. 10.45
Porządek obrad Walnego Zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
4. Wybór :
 * Komisji Mandatowej,
* Komisji Skrutacyjno-Wyborczej,
 * Komisji Uchwał i Wniosków,
5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Wybór członka Komisji Rewizyjnej Okręgu Śląskiego.
8. Wolne wnioski.
9 Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie wniosków.
10. Zakończenie Walnego Zebrania.  
Udostępnij post swoim znajomym!

Related Posts