info

Zarząd Okręgu Śląskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy za rok 2019.

0

Zarząd Okręgu Śląskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy za rok 2019.
Termin: 20 czerwiec 2020
Miejsce: ul. Małachowskiego 2, 41-200 Sosnowiec
I termin godz. 9.30
II termin godz. 10.00

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie Walnego Zjazdu Sprawozdawczego.
2.    Wybór Przewodniczącego. 
3.    Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej.
4.    Stwierdzenie Prawomocności Walnego Zjazdu przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskową.
5.    Zatwierdzenie Porządku Obrad.
6.    Sprawozdanie z działalności Zarządu OŚ PTT – prezesa, skarbnika.
7.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OŚ PTT.
8.    Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego OŚ PTT.
9.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
10.    Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla władz Okręgu Śląskiego.
12.    Wolne wnioski.
13.    Zakończenie Walnego Zjazdu.

W związku z epidemią koronawirusa oraz ograniczeniami z tym związanymi zwracam się z prośbą o przesłanie informacji o ilości osób – członków zwyczajnych PTT z Państwa Klubu, które wezmą udział w Walnym Zjeździe Sprawozdawczym Okręgu Śląskiego PTT aby móc przygotować w/w wydarzenie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
Informacje z potwierdzeniem obecności  proszę przesłać do dnia 13.06.20r. na adres mistral.taniec@wp.pl   lub  tel. 513 142 724

Udostępnij post swoim znajomym!

Related Posts